Maden Testleri

Maden Testleri

Maden Test Laboratuvarı

Metalurji veya daha yaygın ifade ile metal bilimi, metal ve alaşımların davranış ve özelliklerini araştıran, cevher veya metal içeren hammaddelerden, istenilen kalite ve özellikte maden üretilmesini, saflaştırılmasını ve şekillendirilmesini ele alan ve kullanım ömrü içinde çevresel endişe ve yükümlülükleri dikkate alarak, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte hazırlanmasını amaçlayan bir bilim ve teknoloji dalıdır. Özellikle kalite kontrol açısından metalurji bilimi, birçok sektörde önemli bir amaca hizmet etmektedir.

Maden Testleri

Madencilik sektöründe metalürji bilimi ve teknolojisi, metallerin cevherden çıkarılmasında ve son kullanım için rafine edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Aslında maden testleri, bir maden arama projesini başarılı bir şekilde yönetmenin ve kazançlı bir madene dönüştürmenin çok önemli bileşenlerinden biridir. Maden testleri sırasında madencilik mühendisleri, çıkarılacak malzemenin durumunu ve bileşimini değerlendirmekte ve ticari anlamda ayrıştırma ve işlemenin ekonomik olarak yapılıp yapılamayacağını tespit etmektedir.

Maden testleri ile maden arama, çıkarma ve işleme faaliyetlerinde olası riskler azaltılmakta ve yatırımın güvenliği sağlanmaktadır. Geri kazanımlar ne kadar yüksek olursa, yani işleme sırasında cevherden çıkarılan bir metalin yüzdesi ne kadar fazla olursa, kar marjı da o kadar yüksek olur. Olumlu çıkan maden test sonuçları, piyasaya sadece bir faaliyetin mümkün olup olmayacağını değil, aynı zamanda verimli olup olmayacağını da ifade etmektedir. Kısaca maden testleri, bir projenin çevresel ayak izini belirlemenin yanı sıra sermaye ve işletme maliyetleri üzerinde de etkili olmaktadır.

Bir projenin her aşaması daha ileri maden testleri gerektirmektedir. Bu test sonuçları, genelde kapsam belirleme, önlenebilirlik ve güvenilir fizibilite çalışmalarına esas olmaktadır, ancak lojistik ve ekonomik veriler toplanarak daha sonraki arama ve geliştirme programlarının da bir parçası olmaktadır.

Bir maden test programının nasıl tasarlandığı, projenin aşamalarına ve cevherin kendisine bağlıdır. Dolayısıyla farklı değişkenler, optimize edilmiş bir test akışı için farklı yaklaşımlar gerektirecektir. Proje keşif ve geliştirme çalışmaları ile ilerledikçe, maden test çalışmaları üç teknik çalışmaya odaklanmaktadır: kapsam belirleme, önlenebilirlik ve fizibilite.

Kuruluşumuz tarafından verilen başlıca maden test hizmetleri şunlardır:

  • Maden analizleri
  • Cevher analizleri
  • Metal analizleri
  • XRF genel alaşım testi
  • Değerli maden kimyasal testleri

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp