Aktivite Tehlike Analizi (AHA, Activity Hazard Analysis) Testi

Medikal Testler

Aktivite Tehlike Analizi (AHA, Activity Hazard Analysis) Testi

Aktivite Tehlike Analizi (AHA) Nedir?

Bir proje faaliyetinde, genel olarak inşaat projelerinde, ortaya çıkacak potansiyel tehlikelerin değerlendirmesine Aktivite Tehlike Analizi (AHA, Activity Hazard Analysis) denmektedir. Bu tür değerlendirmeler, genelde bir iş güvenliği analizi olarak kabul edilen ve OSHA (İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi) tarafından belirlenen genel endüstri (29 CFR 1910) ve inşaat (29 CFR 1926) sağlık ve güvenlik düzenlemelerine ve iş tehlike analizine kabaca eşdeğer görülmektedir.

Aktivite Tehlike Analizi (AHA, Activity Hazard Analysis) Testi

Aktivite tehlike analizleri, çalışma ortamlarında karşılaşılan potansiyel tehlikeleri yansıtan bir belgedir ve hem bir proje üzerinde çalışma başlamadan önce hazırlanması hem de proje süresince çalışma alanında güvenlik koşulları değiştikçe değiştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda aktivite tehlike analizleri, çalışma ortamında görev üstlenen kalifiye veya yetkin kişilerin bir listesini ve üstlenilen iş için kontrol ve eğitim gereksinimlerini içermek zorundadır.

Uzmanlara göre sadece izleyerek çok şey gözlemlemek mümkündür. İşlerini bir atölyede veya bir şantiyede yapan çalışanlara, ustabaşlarına ve denetçilere bakarak ters giden işleri farketmek mümkündür. Güvenlik söz konusu olduğunda, potansiyel olarak birine zarar verecek tehlikeli veya riskli faaliyetlere özellikle bakılmalıdır. Aktivite tehlike analizi (AHA) çalışması, belli bir göreve odaklanmakta ve tehlikeleri oluşmadan önce tanımlamaktadır. Bu çalışmada tehlike sadece zarar verme potansiyelidir. Bu tehlikelerin belirlenmesi ve süreçte olabildiğince erken ortadan kaldırılması, hafifletilmesi veya kontrol altına alınması, çalışanları olası risklerden korumak içindir. Böyle olunca aktivite tehlike analizleri, işyeri güvenliğini sağlaması yanında, işletmeye değer katmaktadır.

Bir aktivite tehlike analizi çalışması, çalışanların faaliyetleri ile ilgili gizli riskleri anlamak için, uygun iş süreçleri hazırlamak amacı ile de kullanılmaktadır. Süreçleri değişen veya değiştirilen faaliyetler ve çok karmaşık olan işler, yazılı talimatlar gerektirmektedir.

Aktivite Tehlike Analizi (AHA) Nasıl Yapılır?

Aktivite tehlike analizi yapılırken, bütün çalışanların dahil edilmesi, neyin ve neden yapılacağının tartışılması ve çalışanların performansının değil, görevlerin üzerinde durulacağının açıklanması gerekmektedir. Hangi işlerin çalışanlar için en yüksek riski oluşturduğunu belirlemek için işletmenin geçmiş kaza kayıtlarının ve atlatılan tehlikelerin incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca faaliyetlere yönelik OSHA standartlarının, gereksinimlerin ve öncelikleri belirlenmesi gerekmektedir.

Aktivite tehlike analizi yapılırken önce faaliyet gösterilen iş adımlarının izlenmesi gerekir. Sonra her iş adımının tehlikeleri belirlenmelidir. Bu yapılırken, neyin yanlış gidebileceği, sonuçlarının neler olacağı, bu durumun nasıl ortaya çıkacağı, bu durumun ortaya çıkmasında hangi faktörlerin katkıda bulunacağı ve tehlikenin ortaya çıkma ihtimalinin ne olduğu sorgulanmalıdır.

Arkasından bir tehlike listesi oluşturulmalı ve çalışanlarla birlikte bu liste gözden geçirilmelidir. Bundan sonra tehlikeleri ortadan kaldırmanın veya azaltmanın yolları tespit edilmelidir. Bu noktada ekipman değişiklikleri, mühendislik kontrolleri ve iş süreçlerindeki iyileştirmeler ilk tercihtir. Güvenli olmayan koşulların ve süreçlerin düzeltilmesi gerekmektedir.

Aktivite Tehlike Analizi (AHA) Testi Nedir?

Aktivite tehlike analizleri, belli bir çalışma ortamında gerçekleştirilen bireysel görevlere, bu görevlerle ilişkili tehlikelere ve bu tehlikeleri azaltmak için uygulanacak güvenlik kontrollerine göre gerçekleştirilmektedir. Testler sırasında tehlikeler, bir güvenlik olayının potansiyel ciddiyetine ve böyle bir olayın meydana gelme olasılığına göre sınıflandıran, belli bir değerlendirme tablosu esas alınarak ayrı ayrı derecelendirilmelidir.

Genelde riskler şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Felaket
 • Kritik
 • Marjinal
 • İhmal edilebilir

Her bir risk grubu için de olasılıklar şu şekilde belirlenmektedir:

 • Sık sık
 • Muhtemelen
 • Ara sıra
 • Nadiren
 • Olası değil

Genelde aktivite tehlike analizleri ile tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınmakta ve bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ve bu risklerden hangi çalışanların, hangi durumların, ne şekilde etkileneceği ve hangi boyutta zarar göreceği belirlenmektedir. Bu tehlikeler belirlenirken işletmenin faaliyet özellikleri, olası risklerin nitelikleri, işletmenin kısıtları, ulusal veya uluslararası standartlar ve yürürlükte olan yasal düzenleme kriterleri esas alınarak analizler yapılmaktadır.

Gerçekleştirilen aktivite tehlike analizi (AHA) çalışması bir kerelik bir çalışma değildir. Düzenli aralıklarla bu çalışmanın test edilmesi, beklenen faydaları sağlayıp sağlamadığının izlenmesi ve zamanında gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir. Aksi halde bu çalışmadan beklenen, çok geç olmadan işyeri tehlikelerini belirleme hedefine ulaşılamaz.

Kısaca aktivite tehlike analizi testleri ile, başlıca şu faydalar elde edilmektedir:

 • Uygun önleyici tedbirler almak
 • İlgili çalışma prosedürleri oluşturmak
 • İşyeri kazalarını ve yaralanmalarını azaltmak
 • Güvenlik eğitimi fırsatları yaratmak
 • İş yeri üretkenliğini arttırmak
 • Tazminat maliyetlerini düşürmek

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.