ASTM E2149-13a Dinamik Temas Koşullarında Antimikrobiyal Ajanların Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi İçin Standart Test Yöntemi

Medikal Testler

ASTM E2149-13a Dinamik Temas Koşullarında Antimikrobiyal Ajanların Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi İçin Standart Test Yöntemi

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından yayınlanan ASTM E2149-13a standardında, dinamik temas koşullarında antimikrobiyal ajanların antimikrobiyal aktivite özellikleri ve test yöntemleri açıklanmaktadır. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: ASTM E2149-13a Dinamik temas koşullarında antimikrobiyal ajanların antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi için standart test yöntemi.

ASTM E2149-13a Dinamik Temas Koşullarında Antimikrobiyal Ajanların Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi İçin Standart Test Yöntemi

Kimyasal olarak bağlı antimikrobiyal ajanlar, normal kullanım koşulları altında çevrelerine yayılmakta serbest değildir. Söz konusu test yöntemi, test süresi boyunca bir test süspansiyonunda test örneğinin sürekli çalkalanması ile, bakteriler ve işlemden geçirilmiş lif, kumaş veya diğer substrat arasında iyi temas sağlamaktadır. Test süreçlerinin metabolik durumu, belli antimikrobiyal ajanların veya ajan konsantrasyonlarının etkililiğinin ölçümlerini doğrudan etkilemektedir. Bu test yöntemi, mikroorganizmanın büyüme fazı ile ilişkili değişkenliği azaltmak için büyüme koşullarını ve substrat temas sürelerini standardize etmektedir.

ASTM E2149-13a standardına sunulan test yöntemi, dinamik temas koşulları altında, sızdırmayan, antimikrobiyal ile muamele edilmiş numunelerin antimikrobiyal aktivitesini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu test yöntemi, diğer test yöntemlerini kullanmadaki zorlukların üstesinden gelmek için rutin kalite kontrol ve tarama testleri için geliştirilmiştir. Karşılaşılan başlıca güçlükler, aşılamanın işlenmiş yüzeye temasının sağlanması, farklı temas sürelerinde geri alma esnekliği, uygun olmayan şekilde uygulanan statik koşulların kullanımı, hassasiyet ve tekrarlanabilirliktir.

Söz konusu test yöntemi, birçok farklı muamele edilmiş substrat türünü ve çok çeşitli mikroorganizmaları değerlendirmeyi sağlamaktadır. Kullanılan işlemden geçirilmiş substratlar, çok çeşitli fiziksel ve kimyasal streslere veya manipülasyonlara tabi tutulmakta ve sert su, proteinler, kan, serum, çeşitli kimyasallar ve diğer kimyasal maddeler gibi kontaminasyon etkisinin test edilmesini sağlamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM E2149-13a Dinamik temas koşullarında antimikrobiyal ajanların antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi için standart test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.