TS EN 14348 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler

Medikal Testler

TS EN 14348 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler

Bir Avrupa standardı olan EN 14348 standardı, tıbbi cihazlarda kullanılan kimyasal dezenfektanların miko bakteri öldürme etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik gereklilikleri ve test yöntemlerini açıklamaktadır.

TS EN 14348 Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler

Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 14348 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Cihaz dezenfektanları dahil tıp alanında kullanılan kimyasal dezenfektanların miko bakteri öldürme etkinliğinin değerlendirilmesi için nicel süspansiyon deneyi - Deney yöntemleri ve gerekler (aşama 2, basamak 1).

Bu standartta açıklanan test yöntemi, miko bakterisidal aktivite için iki test organizması (mikobakteri avium ve mikobakteri terrae) ve tüberkülosit aktivitesi için bir test organizması (mikobakteri terrae) kullanmaktadır. Testler 20 derecelik zorunlu bir sıcaklıkta ve 60 dakikalık bir zorunlu süre içinde uygulanmak zorundadır.

Ayrıca isteğe bağlı olarak 10 derecelik aralıklarla ilave sıcaklıklarda ve yine isteğe bağlı olarak 5, 15 veya 30 dakikalık ilave sürelerde bu testler yapılmaktadır. Testlerin temiz veya kirli koşullarda yapılması gerekmektedir.

Test edilecek kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler, biri aktif olmayan aralıkta diğeri aktif aralıkta olmak üzere en az üç konsantrasyonda test edilmelidir. Testler sırasında seyreltme-nötralizasyon yöntemi uygulanmaktadır.

Mikobakteriler, mikropları koruyan mumsu tabaka yüzünden bitkisel bakterilere ve zarflanmış virüslere göre kimyasal maddelere karşı daha dayanıklıdır. Ayrıca miko bakterisidal aktivite, tüm mikobakterilere karşı aktiviteyi kapsar ve tüberkülosit aktivitesinden daha üstündür.

Kısaca EN 14348 standardı, tıp alanında kullanılması amaçlanan ekipman dezenfektanları dahil olmak üzere dezenfektanları test ederken uyulması gereken parametreleri açıklamaktadır. Bu parametreler test mikroorganizması, test sıcaklığı, temas süresi ve bileşik maddedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, çeşitli laboratuvar hizmetleri çerçevesinde, TS EN 14348 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.