MIL-STD-810H Testleri

Savunma Testleri

MIL-STD-810H Testleri

MIL-STD-810H Standardı Nedir?

ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen MIL-STD-810H standardı, askeri bir ekipmanın çevre tasarımını ve test sınırlarını, hizmet ömrü boyunca yaşayacağı koşullara göre uyarlamaya odaklanan bir ABD askeri standardıdır. Bu standart, çevresel koşulları taklit etmek yerine, ortamın ekipman üzerindeki etkilerini tekrarlayan oda test yöntemleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Diğer yandan bu standart askeri uygulamalar için özel olarak hazırlanmıştır, ancak genellikle ticari ürünler için de kullanılmaktadır.

MIL-STD-810H Testleri

MIL-STD-810H standardının rehberlik ve test yöntemleri başlıca şu hususları amaçlamaktadır:

 • Çevresel stres dizilerini, sürelerini ve ekipman yaşam çevrimlerinin seviyelerini tanımlamak
 • Ekipmana ve çevresel yaşam döngüsüne göre uyarlanmış analiz ve test kriterleri geliştirmek
 • Çevresel streslerin yaşam döngüsüne maruz kaldığı zaman, ekipmanın performansını değerlendirmek
 • Ekipman tasarımı, malzemeleri, üretim süreçleri, paketleme teknikleri ve bakım yöntemlerindeki eksiklikleri ve kusurları tanımlamak
 • Sözleşme koşullarına uyum göstermek

Söz konusu standardın tam ismi şu şekildedir: MIL-STD-810, Çevre mühendisliği konuları ve laboratuvar testleri.

MIL-STD-810H standardının içerdiği çok çeşitli çevresel koşullar şunlardır:

 • Yükseklik testleri için düşük basınç
 • Depolarda ve kullanım sırasında yüksek ve düşük sıcaklıklara maruz kalınan artı sıcaklık şoku
 • Esen rüzgar ve dondurucu yağmur dahil yağmur etkileri
 • Pas testi için nem, mantar ve tuz sisi
 • Kum ve toza maruz kalma
 • Patlayıcı atmosfer
 • Sızıntı ve kaçaklar
 • Hızlanma
 • Şok ve şok taşıma
 • Silah sesleri titreşimi
 • Genel olarak titreşim

Söz konusu standart, bir ekipman veya malzemenin çevresel değerine ve genel dayanıklılığına güvenmek bakımından çok değerli çevre yönetimi ve mühendislik süreçlerini açıklamaktadır. Çevresel streslerin, hizmet ömrünün tüm aşamalarında ekipman üzerindeki etkilerini tespit etmek için, askeri planlama ve mühendislik uygulamalarını içermektedir.

MIL-STD-810 Standardı Test Yöntemleri Nelerdir?

MIL-STD-810 standardında adı geçen başlıca test yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Test yöntemi 500.6 - Düşük basınç (yükseklik)
 • Test yöntemi 501.6 - Yüksek sıcaklık
 • Test yöntemi 502.6 - Düşük sıcaklık
 • Test yöntemi 503.6 - Sıcaklık şoku
 • Test yöntemi 504.2 - Sıvılarla kirlenme
 • Test yöntemi 505.6 - Güneş radyasyonu (güneş ışığı)
 • Test yöntemi 506.6 - Yağmur
 • Test yöntemi 507.6 - Nem
 • Test yöntemi 508.7 - Mantar
 • Test yöntemi 509.6 - Tuz sisi
 • Test yöntemi 510.6 - Kum ve toz
 • Test yöntemi 511.6 - Patlayıcı atmosfer
 • Test yöntemi 512.6 - Daldırma
 • Test yöntemi 513.7 - Hızlanma
 • Test yöntemi 514.7 - Titreşim
 • Test yöntemi 515.7 - Akustik gürültü
 • Test yöntemi 516.7 - Şok
 • Test yöntemi 517.2 - Piroşok (patlamada meydana gelen dinamik yapısal şok)
 • Test yöntemi 518.2 - Asidik atmosfer
 • Test yöntemi 519.7 - Silah sesleri şoku
 • Test yöntemi 520.4 - Sıcaklık, nem, titreşim ve yükseklik
 • Test yöntemi 521.4 - Buzlanma ve dondurucu yağmur
 • Test yöntemi 522.2 - Balistik şok
 • Test yöntemi 523.4 - Vibro-akustik ve sıcaklık
 • Test yöntemi 524.1 - Donma ve çözülme
 • Test yöntemi 525.1 - Zaman dalga formu çoğaltması
 • Test yöntemi 526.1 - Ray etkisi
 • Test yöntemi 527.1 - Çoklu uyarıcı
 • Test yöntemi 528.1 - Gemi ekipmanlarının mekanik titreşimleri

Çalışanların Rolleri

Standardın son güncellemesi yapılırken, çevresel tasarım ve test süreçleri, çok çeşitli yönetimsel ve teknik çıkarları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna göre, çevre tasarımı ve testler, üç temel kullanıcı grubuna yönlendirilmiştir: program yöneticileri, çevre mühendisliği uzmanları ve tasarım ve test mühendisleri ve tesis operatörleri.

MIL-STD-810 standardına göre çevresel tasarım ve test uyarlama sürecinde bu çalışanların rolleri şu şekilde belirlenmiştir:

 • Program yöneticisi
  • Sistem gereksinimleri dokümanı
  • Başlangıç kapasite belgesi
  • Kapasite geliştirme belgesi
  • Sistem mühendisliği yönetim planı
 • Çevre mühendisliği uzmanları
  • Çevre mühendisliği yönetim planı
  • Yaşam döngüsü çevre profili
  • Operasyonel çevre tasarımı ve test gereksinimleri
  • Çevre test planları ve raporları
 • Tasarım ve test mühendisleri ve tesis operatörleri
  • Mühendislik tasarımları ve spesifikasyonları
  • MIL-STD-810H, Bölüm 2 laboratuvar test yöntemleri
  • Doğal çevre alanı ve filo test tesisleri ve prosedürleri

MIL-STD-810 Standardı Sınırlamaları

Askeri amaçlı malzeme edinim süreçlerinde, çevresel analiz, tasarım analizi ve laboratuvar testleri, çok önemli birer araç olmaktadır. Ancak analizler ve laboratuvar testler yapılırken uyulması gereken bazı doğal sınırlamalar bulunmaktadır. Bu standardın ikinci bölümünde yer alan yöntemler, malzeme performansını veya hizmet kullanımında bütünlüğünü etkileyecek doğal olarak oluşan zorlama işlevlerinin birçoğunu içermemektedir. Bunun yanı sıra analiz ve laboratuvar test yöntemlerinin, sinerjik stres kombinasyonlarını, dinamik stres uygulamalarını, yaşlanmayı ve doğal hizmet ortamlarında bulunan diğer potansiyel stres kombinasyonlarını simüle etme yetenekleri sınırlı kalmaktadır. Bu yüzden analizler, test kriterleri ve sonuçlar tanımlanırken dikkatli olmak gerekmektedir.

Standardın ikinci bölümünde yer alan test yöntemleri, şu sayılan noktalara dikkat çekmemektedir, ancak bazı durumlarda uygulanabilir:

 • Elektromanyetik girişim (EMI)
 • Yıldırım ve manyetik etkiler
 • Nükleer, biyolojik, kimyasal silahlar veya daha sonra etkileri
 • Mühimmat ve piroteknik güvenlik testinin belirli yönleri
 • Cıvatalar, teller, transistörler ve entegre devreler gibi parçalar
 • Ambalaj performansı veya tasarımı
 • Spesifik spesifikasyonlarda açıklanan giysi veya kumaş ögelerinin uygunluğu
 • Çevresel stres tarama yöntemleri ve prosedürleri
 • Güvenilirlik testi
 • Güvenlik testi
 • Uzay ve dünya atmosferinin ötesindeki bölge

Standart Çerçevesinde Uygulanan Çevresel Testler

Çevresel testler, askeri ve sivil amaçlı kullanılan çeşitli ekipmanın ve sistemlerin kullanım ömürleri boyunca karşılaşabilecekleri doğal çevre koşullarına karşı dirençlerini tespit etmeye yönelik testlerdir. Başlıca şu testler uygulanmaktadır:

 • Nem testi: Bu test ile, ekipmanın veya malzemenin doğal çevre koşullarından neme karşı mukavemeti belirlenmektedir (MIL-STD-810H Method 507). Depolama ve çalışma koşullarında neme maruz kalan ekipman ve sistemler için uygulanmaktadır.
 • Yüksek sıcaklık testi: Bu test ile, test edilen ekipman veya sistemin doğal çevre koşullarından yüksek sıcaklığa karşı mukavemeti belirlenmektedir (MIL-STD-810H Method 501). Depolama ve çalışma koşullarında yükek sıcaklığa maruz kalan ekipman ve sistemler için uygulanmaktadır.
 • Düşük sıcaklık testi: Bu test ile, test edilen ekipman veya sistemin doğal çevre koşullarından düşük sıcaklığa karşı mukavemeti belirlenmektedir (MIL-STD-810H Method 502). Depolama ve çalışma koşullarında yükek sıcaklığa maruz kalan ekipman ve sistemler için uygulanmaktadır.
 • Sıcaklık şoku testi: Bu test ile, test edilen ekipman veya sistemin doğal çevre koşullarından sıcaklık şokuna karşı mukavemeti belirlenmektedir (MIL-STD-810H Method 503). Çalışma koşullarında sıcaklık şokuna maruz kalan malzeme ve sistemler için uygulanmaktadır.
 • Düşük basınç (irtifa) testi: Bu test ile, test edilen ekipman veya sistemin doğal çevre koşullarından düşük basınca karşı mukavemeti belirlenmektedir (MIL-STD-810H Method 500). Çalışma koşullarında düşük basınca ve ani basınç değişimine maruz kalan tüm malzeme ve sistemler için uygulanmaktadır.
 • Yağmur testi: Bu test ile, test edilen ekipman veya sistemin doğal çevre koşullarından yağmur etkilerine karşı mukavemeti belirlenmektedir (MIL-STD-810H Method 506). Çalışma koşullarında yağmur etkisine maruz kalan tüm malzeme ve sistemler için uygulanmaktadır.
 • Tuz sisi testi: Bu test ile, test edilen ekipman veya sistemin doğal çevre koşullarından tuz sisi etkisine karşı mukavemeti belirlenmektedir (MIL-STD-810H Method 509). Çalışma koşullarında tuz sisi etkisine maruz kalan tüm malzeme ve sistemler için uygulanmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde MIL-STD-810, Çevre mühendisliği konuları ve laboratuvar test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp