Pravilnik o zasebnosti Eurolaba

Politika zasebnosti

Za EUROLAB je zaupnost poslovnih informacij pomembna in zaščitena. Ta politika zasebnosti velja za vse stranke. Podatki, ki jih podjetja pridobijo ali prijavijo med meritvami, testiranjem, analizami, inšpekcijskimi pregledi, ocenjevanjem in certificiranjem, se ne predložijo povezanim ali nepovezanim tretjim osebam in se ne razkrijejo javnosti. Informacije, ki jih zahtevajo uradne institucije, lahko zadevni instituciji dajo le v okviru pravnih predpisov.

Politika zasebnosti EUROLAB

TÜRCERT Tehnični nadzor in dokumentacija Inc. Razmerje med EUROLAB in njegovimi podjetji, ki so odvisne družbe in zahteva enakega razumevanja, temelji na razumevanju, da kakršne koli pridobljene informacije brez predhodne odobritve ne bodo posredovane tretjim osebam. Podjetja, ki zahtevajo testiranje in analizo, so upravičena do zasebnosti, vsi zaposleni v EUROLAB-u pa morajo upoštevati splošna pravila o skladnosti.

Za EUROLAB je zaupnost poslovnih informacij pomembna in zaščitena. Ta politika zasebnosti velja za vse stranke. Podatki, ki jih podjetja pridobijo ali prijavijo med meritvami, testiranjem, analizami, inšpekcijskimi pregledi, ocenjevanjem in certificiranjem, se ne predložijo povezanim ali nepovezanim tretjim osebam in se ne razkrijejo javnosti. Informacije, ki jih zahtevajo uradne institucije, lahko zadevni instituciji dajo le v okviru pravnih predpisov.

EUROLAB pripisuje pomen ustreznemu varovanju in upravljanju takšnih informacij in je v ta namen razvil svoje postopke. Te informacije niso na voljo, prodane ali prikazane tretjim osebam.

Politika zasebnosti, ki jo je objavil EUROLAB, je izjava, ki pojasnjuje načine zbiranja, uporabe, razkrivanja in upravljanja podatkov podjetij. Zakon o varstvu podatkov je osnova načel, ki jih vsebuje politika zasebnosti. Zakon o varstvu podatkov temelji na številnih pravnih predpisih za varstvo podatkov, ki jih je treba hraniti. Varstvo podatkov je zdaj problem upravljanja za vsa podjetja, ne le za laboratorije, in je neposredno povezano z obvladovanjem tveganj.

Zaradi tega si EUROLAB močno prizadeva za zaščito podatkovnih sistemov. V tem okviru določa svoje naloge in odgovornosti, izvaja redne preglede, opis delovnega mesta, ustvarja poslovne procese in izvaja analize tveganj. Ta politika zasebnosti vključuje, kakšne informacije se zbirajo za podjetja, v kakšen namen se te informacije zbirajo, kako so zaščitene in po kakšnem načinu šifriranja. Pojasnjuje tudi, kateri deli pridobljenih in shranjenih podatkov bodo deljeni, katerim virom tretjih oseb, pod katerimi pogoji in pod katerimi pogoji.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp