Politika kakovosti Eurolaba

Politika kakovosti

Osnova politike kakovosti EUROLAB-a je, da deluje v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi, domačimi in tujimi zakonskimi predpisi ter metodami preskušanja, meritev in analiz, ki jih stranke sprejemajo v vseh svojih dejavnostih.

Politika kakovosti

Cilj EUROLAB je, da hitro, pravočasno, natančno, zanesljivo in kakovostno izpolni zahteve za preizkušanje, analizo, merjenje, nadzor in inšpekcijske preglede, ki prihajajo od kupcev, ne da bi pri tem ogrožal načela zaupnosti in nepristranskosti, ter pri teh dejavnostih uporablja globalno sprejete metode testiranja in analize.

Cilj EUROLAB-a je, da se obnaša v skladu z vsemi veljavnimi zakonskimi predpisi in deluje v skladu s standardi, ki jih objavljajo lokalne in tuje organizacije.

S sprejetjem načela nepristranskosti, neodvisnosti, zaupnosti in poštenosti pri opravljenih storitvah je EUROLAB sprejel potrebne ukrepe za izpolnitev zahtev strank v obljubljenem roku in učinkovito.

V skladu z našo politiko kakovosti pripisuje pomembnost izobraževanja in izkušenj zaposlenih ter nenehnega usposabljanja. Kakovost storitev lahko zagotavljajo samo usposobljeni zaposleni, od tega pa je odvisna usposobljenost zaposlenih. Vrhunsko vodstvo naše organizacije učinkovito spremlja dogajanje na svetu v okviru aktivnosti in novosti čim prej deli z zaposlenimi.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp