EN 12098 Energetska učinkovitost stavb – krmiljenje ogrevalnih sistemov

Energetski testi

EN 12098 Energetska učinkovitost stavb – krmiljenje ogrevalnih sistemov

Standard EN 12098 Energetska učinkovitost stavb – Krmiljenje ogrevalnih sistemov, ki je evropski standard, je v bistvu sestavljen iz naslednjih pododdelkov pod istim glavnim naslovom:

EN 12098 Energetska učinkovitost stavb – krmiljenje ogrevalnih sistemov

 • EN 12098-1:2022 1. del: Regulacijska oprema za toplovodne ogrevalne sisteme - Moduli M3-5, 6, 7, 8
 • EN 12098-2:2001 2. del: Optimalna krmilna oprema za zagon in zaustavitev za toplovodne ogrevalne sisteme
 • EN 12098-3:2022 3. del: Krmilna oprema za električne ogrevalne sisteme - Moduli M3-5, 6, 7, 8
 • EN 12098-4:2005 4. del: Optimalna krmilna oprema za zagon in zaustavitev za električne sisteme
 • EN 12098-5:2017 5. del: Programatorji Start-Stop za ogrevalne sisteme - Moduli M3-5, 6, 7, 8
 • CEN/TR 12098-6:2022 6. del: Spremni TR EN 12098-1:2022 - Moduli M3-5, 6, 7, 8
 • CEN/TR 12098-7:2022 7. del: Spremni TR EN 12098-3:2022 - Moduli M3-5, 6, 7, 8
 • CEN/TR 12098-8:2016 8. del: Spremni TR EN 12098-5:2015 - Moduli M3-5, 6, 7, 8

Standard EN 12098-1je zasnovan za elektronsko krmiljenje ogrevalnih sistemov z vodo kot ogrevalnim medijem in temperaturo napajalne vode do 120 stopinj. Ta nadzorna oprema nadzira distribucijo in/ali proizvodnjo toplote na podlagi zunanje temperature, časa in drugih referenčnih spremenljivk. Ta standard velja tudi za krmilnike, ki vključujejo integrirano krmilno funkcijo optimalnega zagona ali optimalnega zagona in zaustavitve. Varnostne zahteve za ogrevalne sisteme so zunaj področja uporabe tega standarda. Poleg tega ta standard ne zajema dinamičnega obnašanja ventilov in aktuatorjev.

V standardu EN 12098-2opisuje zahteve za elektronsko opremo, ki krmili ogrevalne sisteme z vodo kot ogrevalnim medijem in temperaturo dotoka do 120 stopinj. Signale je mogoče obdelati z analognimi ali digitalnimi tehnikami ali z obema. Posebna oprema, za katero velja ta standard, vključuje:

 • Neodvisni optimizatorji zagona ali optimizatorji start-stop dajejo prednost glavnemu krmilniku med obdobji.
 • Krmilniki z integrirano krmilno funkcijo optimalnega zagona ali optimalnega start-stop.

Ta standard velja tako za prilagodljive kot za nadzorne funkcije s fiksnimi parametri in določa minimalne sprejemljive standarde za funkcije, zmogljivost in dokumentacijo.

Standard EN 12098-3Uporablja se za elektronsko krmilno opremo za ogrevalne sisteme z neposrednim električnim oddajanjem, z integrirano zunanjo kompenzacijsko funkcijo in/ali optimalno funkcijo start-stop. Ta nadzorna oprema nadzira distribucijo in/ali proizvodnjo toplote na podlagi zunanje temperature, časa in drugih referenčnih spremenljivk. Ta standard velja tudi za krmilnike, ki vključujejo integrirano krmilno funkcijo optimalnega zagona ali optimalnega zagona in zaustavitve.

V standardu EN 12098-4opisuje zahteve za elektronsko opremo, ki krmili električno ogrevanje. Oprema je testirana, da se preveri skladnost materialov, ki jih je dal proizvajalec, s specifikacijami. Posebna oprema, za katero velja ta standard, vključuje:

 • Neodvisni optimizatorji zagona ali optimizatorji start-stop, ki med obdobji dajejo prednost glavnemu krmilniku
 • Krmilniki z integrirano krmilno funkcijo optimalnega zagona ali optimalnega start-stop

V standardu EN 12098-5, so opisane zahteve za načrtovanje opreme za ogrevalne sisteme. Signale je mogoče obdelati z analognimi ali digitalnimi tehnikami ali z obema. Uporablja se za funkcije načrtovanja start-stop in vzpostavlja minimalne sprejemljive standarde za funkcije, zmogljivost in dokumentacijo.

V standardu EN 12098-6, se sklicuje na standard EN 12098-1:2022. Vsebuje informacije, ki podpirajo pravilno razumevanje, uporabo in prilagajanje tega standarda na nacionalni ravni.

V standardu EN 12098-7, se sklicuje na standard EN 12098-3:2022. Vsebuje informacije, ki podpirajo pravilno razumevanje, uporabo in prilagajanje tega standarda na nacionalni ravni.

V standardu EN 12098-8, se sklicuje na standard EN 12098-5:2022. Vsebuje informacije, ki podpirajo pravilno razumevanje, uporabo in prilagajanje tega standarda na nacionalni ravni.

Med številnimi študijami testiranja, meritev, analiz in ocenjevanja, ki jih izvaja za podjetja v različnih sektorjih, naša organizacija nudi tudi storitve testiranja v skladu s standardom "EN 12098 Energetska učinkovitost stavb - Krmiljenje ogrevalnih sistemov", z usposobljenim in strokovnim osebjem. in napredno tehnološko opremo.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp