EN ISO 13790 Energetska učinkovitost stavb - Izračun porabe energije za ogrevanje in hlajenje prostorov

Energetski testi

EN ISO 13790 Energetska učinkovitost stavb - Izračun porabe energije za ogrevanje in hlajenje prostorov

EUROLAB s svojimi najsodobnejšimi akreditiranimi laboratoriji in strokovno ekipo ponuja natančne in hitre storitve testiranja v okviru testiranja EN ISO 13790. EN ISO 13790 podaja metode izračuna za ocenjevanje letne porabe energije za ogrevanje in hlajenje prostorov stanovanjske ali nestanovanjske stavbe ali njenega dela, imenovanega "stavba".

EN ISO 13790 Energetska učinkovitost stavb - Izračun porabe energije za ogrevanje in hlajenje prostorov

Ta mednarodni standard je ena od niza računskih metod za načrtovanje in oceno toplotne in energetske učinkovitosti stavb. Zagotavlja dosleden nabor računskih metod na različnih ravneh podrobnosti za porabo energije za ogrevanje in hlajenje prostorov v stavbi ter vpliv nadomestljivih toplotnih izgub tehničnih sistemov stavb, kot sta sistem ogrevanja in hlajenja.

Ta metoda vključuje izračun:

  • Prenos toplote s prevajanjem in prezračevanjem območja stavbe, ko se ogreje ali ohladi na konstantno notranjo temperaturo;
  • Prispevek toplote v zaprtih prostorih in pridobitev sončne toplote k toplotni bilanci stavbe;
  • Letna potreba po energiji za ogrevanje in hlajenje za vzdrževanje določenih nastavljenih temperatur v stavbi.

EN ISO 13790 ponuja tudi alternativno preprosto urno metodo z uporabo urnih uporabniških programov (kot so nastavljene temperature, načini prezračevanja ali delovni programi za senčenje).

Podani so postopki za uporabo podrobnejših simulacijskih metod, da se zagotovi združljivost in skladnost med aplikacijo in rezultati različnih vrst metod. EN ISO 13790 na primer zagotavlja skupna pravila za robne pogoje in fizične vhodne podatke, ne glede na izbrani pristop izračuna.

EN ISO 13790 se lahko uporablja za stavbe v fazi načrtovanja in obstoječe stavbe. Vhodni podatki, ki jih neposredno ali posredno zahteva EN ISO 13790, morajo biti na voljo v datotekah zgradbe ali same zgradbe. V nasprotnem primeru je v ustreznih delih standarda EN ISO 13790 jasno navedeno, da se lahko na nacionalni ravni odloči, da se dovolijo drugi viri informacij. V tem primeru uporabnik sporoči, kateri vhodni podatki so bili uporabljeni in iz katerega vira. Običajno se za oceno energetske učinkovitosti za energetsko izkaznico določi protokol na nacionalni ali regionalni ravni, ki določa vrsto informacijskih virov in pogoje, pod katerimi se lahko uporabljajo, namesto natančnega zahtevanega vnosa.

EUROLAB pomaga proizvajalcem pri preverjanju skladnosti s standardom EN ISO 13790. Naši strokovnjaki za testiranje s svojim poklicnim delovnim poslanstvom in načeli vam, našim proizvajalcem in dobaviteljem, zagotavljajo najboljšo storitev in nadzorovan postopek testiranja v naših laboratorijih. Zahvaljujoč tem storitvam podjetja prejmejo učinkovitejše, zmogljivejše in kakovostnejše storitve testiranja ter svojim strankam zagotavljajo varne, hitre in neprekinjene storitve.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp