ISO 17743 Opredelitev veljavnega metodološkega okvira za izračun in poročanje o prihrankih energije

Energetski testi

ISO 17743 Opredelitev veljavnega metodološkega okvira za izračun in poročanje o prihrankih energije

Laboratorij EUROLAB zagotavlja storitve testiranja in skladnosti v okviru standarda ISO 17743. Standard ISO 17743, ki ga je razvila Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), vzpostavlja metodološki okvir, ki se uporablja za izračun in poročanje o prihrankih energije iz trenutnih (izvedenih) in bodočih ukrepov in ukrepov za varčevanje z energijo.

ISO 17743 Opredelitev veljavnega metodološkega okvira za izračun in poročanje o prihrankih energije

Ta okvirni standard se bo uporabljal tudi za druge standarde na področju ugotavljanja prihrankov energije. Ta mednarodni standard obravnava naslednje v kontekstu varčevanja z energijo:

  • terminologija
  • Opredelitev sistemskih meja
  • Načela za določitev izhodišča
  • Načela za metode, ki temeljijo na statističnih kazalcih
  • Uporabljeni podatki
  • Načela poročanja

Razvoj metodologije za merjenje in preverjanje prihrankov energije ni v okviru tega mednarodnega standarda. Ta mednarodni standard ne zajema metodologije za ustvarjanje scenarijev za prihodnje ukrepe in ukrepe varčevanja z energijo.

Namen tega mednarodnega standarda je zagotoviti standarde, ki se uporabljajo za določanje prihrankov energije, ki pokrivajo regije, mesta, organizacije in projekte. Ta mednarodni standard zagotavlja okvir za standarde, ki jih je razvil ISO/TC 257, ki vključuje definicije in vrste informacij, ki se uporabljajo za vrednotenje prihrankov energije, da se zagotovi doslednost.

Izbira metode za izračun in poročanje o prihrankih energije mora ustrezati predvideni uporabi rezultatov. Obstajajo tri glavne metode:

  • Metoda, ki temelji na statističnem indikatorju
  • Metoda, ki temelji na meritvah, vključno z metodami, ki temeljijo na EPIA
  • Metoda, ki temelji na skupni porabi

Metoda, ki temelji na statističnih kazalcih, se začne s kazalniki, ki povezujejo porabo energije z ustrezno spremenljivko (pogon). Sprememba tega kazalnika učinkovitosti se pomnoži z vrednostjo ustrezne spremenljivke (gonila) in uporabi pri izračunu prihrankov.

Metoda, ki temelji na meritvah, vključno z metodami, ki temeljijo na EPIA, združuje izračunane prihranke energije za vsak izveden EPIA ali drug ukrep.

Metoda, ki temelji na skupni porabi, se prične s spremembo porabe energije, merjeno med izhodiščnim in poročevalskim obdobjem.

Ta okvirni standard uvaja osnovne koncepte za izračun prihrankov energije. Prihranki energije bodo določeni kot razlika v porabi energije pred in po ali z in brez ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Prihranki energije so odvisni od upoštevane omejitve sistema. Če ukrep izboljšanja energetske učinkovitosti povzroči povečanje porabe energije, so prihranki energije negativni.

Dejanja končnih uporabnikov so lahko posledica olajšavnih ukrepov, lahko pa jih povzročijo tudi drugi dejavniki, kot so visoke cene energije, avtonomni napredek, tržne sile ali neenergetska vladna politika. Vrednosti kazalnikov vključujejo učinek vseh ustreznih olajšavnih ukrepov. Vendar pa lahko kazalniki pokažejo le njihove kombinirane učinke.

V primeru olajšavnih ukrepov bo prihranek energije dosežen iz učinka opozorilnih dejanj končnega uporabnika (npr. pri energetskih pregledih, ukrepih končnega uporabnika za izvajanje ukrepov varčevanja z energijo, določenih v poročilu o presoji). Te prihranke energije je mogoče neposredno izračunati in so lahko ali pa ne povezani z enim ali več olajševalnimi ukrepi.

Za organizacije ali projekte lahko spremembo statističnih kazalnikov uporabimo za izračun prihrankov energije in uporabimo tudi neposredne meritve v obravnavanem sistemu.

Med storitvami, ki jih naša organizacija izvaja v okviru storitev testiranja materialov, so tudi testi standarda ISO 17743. Ne oklevajte in se obrnite na naš laboratorij EUROLAB za vaše zahteve za testiranje in certificiranje.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp