Preizkusi mine

Preizkusi mine

Laboratorij za preizkušanje mine

Metalurgija ali, pogosteje, kovinska znanost bo obravnavala potrebe ljudi, raziskovala obnašanje in lastnosti kovin in zlitin, obravnavala proizvodnjo, čiščenje in oblikovanje rudnin ali kovin, ki vsebujejo surovine želene kakovosti in kakovosti, ter upoštevali okoljske skrbi in obveznosti v njihovi življenjski dobi. je znanstvena in tehnološka panoga, katere cilj je predvsem biti pripravljen. Zlasti z vidika nadzora kakovosti ima metalurška znanost pomemben namen v mnogih sektorjih.

Preizkusi mine

Metalurška znanost in tehnologija v rudarski industriji imata ključno vlogo pri pridobivanju kovin iz rude in rafiniranju za končno uporabo. Dejansko je testiranje rudnikov eden najpomembnejših sestavnih delov uspešnega vodenja projekta raziskovanja in pretvorbe v donosno mino. Med preskusi rudarstva rudarski inženirji ocenijo stanje in sestavo materiala, ki ga je treba ekstrahirati, in določijo, ali je mogoče komercialno ločevanje in predelavo opraviti ekonomično.

Z mineralnimi preizkusi so možna tveganja pri raziskovanju rudarskih dejavnosti, pridobivanju in predelavi zmanjšana in zagotovljena varnost naložb. Višje ko je pridobivanje, večji je delež kovine, ki se med predelavo pridobiva iz rude, višja je stopnja dobička. Pozitivni rezultati testov kažejo, da trg ne bo le dejavnost, ampak tudi učinkovit. Skratka, rudniški preizkusi ne le določajo okoljski odtis projekta, temveč vplivajo tudi na kapital in operativne stroške.

Vsaka faza projekta zahteva dodatne preizkuse rudarjenja. Ti rezultati na splošno temeljijo na obsegu, preprečevanju in zanesljivih študijah izvedljivosti, vendar se zbirajo logistični in ekonomski podatki in postanejo del nadaljnjih programov iskanja in razvoja.

Kako je zasnovan testni program za rudarjenje, je odvisno od faz projekta in same rude. Zato bodo različne spremenljivke zahtevale različne pristope za optimiziran preskusni tok. Medtem ko projekt napreduje z raziskovalnimi in razvojnimi deli, se študije rudarskega testiranja osredotočajo na tri tehnične študije: obseg, preprečljivost in izvedljivost.

Glavne storitve testiranja min, ki jih nudi naša organizacija, so:

  • Analiza mine
  • Analiza rude
  • Analiza kovin
  • Splošni preskus zlitine XRF
  • Žlahtni preskusi mineralnih kemikalij

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp