Standard za električno varnost NFPA 70E

Obrambni testi

Standard za električno varnost NFPA 70E

Laboratorij EUROLAB zagotavlja storitve testiranja in skladnosti v okviru standarda NFPA 70E. Standard vključuje zahteve NFPA 70E za varne delovne prakse za zaščito osebja z zmanjšanjem izpostavljenosti večjim električnim nevarnostim. NFPA 70E je standard nacionalnega združenja za požarno zaščito (NFPA). Dokument zajema električne varnostne zahteve za zaposlene.

Standard za električno varnost NFPA 70E

NFPA 70E, ki je bil prvotno razvit na zahtevo OSHA, pomaga podjetjem in delavcem pri preprečevanju poškodb na delovnem mestu in smrti zaradi šoka, električnega udara, obloka in eksplozije obloka ter pomaga pri izpolnjevanju zahtev OSHA 1910 Poddel S in OSHA 1926 Poddel K. To je mogoče.

NFPA 70E obravnava zahteve za električno varnost zaposlenih na delovnem mestu. Standard se osredotoča na praktična zagotovila, ki zaposlenim tudi omogočajo, da so produktivni v okviru svojih delovnih funkcij. Standard se posebej nanaša na električne prevodnike in opremo, nameščeno v ali na zgradbah ali drugih objektih, vključno z mobilnimi hišami, rekreacijskimi vozili in drugimi objekti (vrtovi, karnevali, parkirišča in industrijske postaje), mobilnimi hišicami, rekreacijskimi vozili in drugimi objekti (vrtovi, karnevali) Zajema varnostne zahteve za električne prevodnike in opremo, nameščeno v ali na zgradbah ali drugih objektih, vključno s parkirišči in industrijskimi transformatorskimi postajami.

Zajeta ključna načela so postopki JSA/JHA/AHA za določanje mejnih vrednosti zaščite pred udarci, energije vpadnega obloka, izražene v kalorijah/cm2, lockout-tagout in osebne zaščitne opreme. Različni standardi OSHA, ASTM, IEEE in NEC zagotavljajo smernice za delovanje, medtem ko NFPA 70E obravnava aplikacije in je splošno sprejet kot de facto standard za električno varnost na delovnem mestu.

Ustvarjanje "varnega delovnega območja" z mejami, barikadami, znaki in uradniki. - Pravilno pozicioniranje telesa za zmanjšanje ergonomskega tveganja, uporaba reševalnih kavljev pri srednjenapetostnem preklopu. - analiza človeškega faktorja vključuje pisne postopke za ublažitev dogodkov, ki sicer verjetno ne bodo prišli od zgoraj.

Kot Eurolab zagotavljamo storitve testiranja podjetjem v okviru standarda NFPA 20 o električni varnosti z analizami za nesreče pri delu in varnost osebja.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp