STANAG 4347 Test za opredelitev zmogljivosti nazivnega statičnega razpona za sisteme za toplotno slikanje

Obrambni testi

STANAG 4347 Test za opredelitev zmogljivosti nazivnega statičnega razpona za sisteme za toplotno slikanje

EUROLAB s svojimi najsodobnejšimi akreditiranimi laboratoriji in strokovno ekipo zagotavlja natančne in hitre storitve testiranja v okviru testiranja STANAG 4347. Ta standard zagotavlja standardizirana tehnična merila za opredelitev zmogljivosti nazivnega statičnega dosega za sisteme za toplotno slikanje, ki se uporabljajo za zemeljske cilje, gledane s površine ali z rahlo dvignjenih položajev, za primerjavo učinkovitosti različnih sistemov.

STANAG 4347 Test za opredelitev zmogljivosti nazivnega statičnega razpona za sisteme za toplotno slikanje

Na področjih, kot so vojaški sistemi, nadzorni sistemi ali nadzor industrijskih procesov, je vedno več potrebe po delu v pogojih omejene vidljivosti ali celo v popolni temi. V takšnih primerih lahko vidni sistemi koristijo z uporabo termalnih kamer. Pri termičnem slikanju se uporablja niz detektorjev infrardečega sevanja.

V vojaških in nadzornih sistemih obstaja potreba po odkrivanju potencialnih vsiljivcev v različnih pogojih, na primer v popolni temi ali prisotnosti megle[6]. Sodobni nadzorni in vojaški sistemi uporabljajo tehnologijo termovida za odkrivanje in opazovanje predmetov v okolju. Za doseganje visoke verjetnosti zaznave morajo termovizijske kamere imeti visoko občutljivost. Hlajeni fotonski detektorji se uporabljajo na področjih, kjer je občutljivost kritična. Poleg zaželene visoke občutljivosti takih senzorjev imajo takšni detektorji številne pomanjkljivosti, kot sta nehomogenost in veliko število okvarjenih slikovnih pik. Obstaja potreba po oblikovanju posebnega sistema za obdelavo slik, ki bi nadomestil te pomanjkljivosti.

Ti sistemi so zasnovani za izvajanje tako imenovane korekcije nepravilnosti in algoritmov za zamenjavo napačnih slikovnih pik, vendar je za to potrebno določiti poseben niz korekcijskih koeficientov, značilnih za posamezen niz detektorjev, nameščen v kameri. Posebno kalibracijsko stojalo in kalibracijski postopek sta zasnovana za pridobitev niza koeficientov za kamero.

Infrardeča kamera je kamera, ki zazna nevidno sevanje, ki ga proizvaja vsako fizično telo. Po Planckovem zakonu toplejše kot je telo, več sevanja proizvede telo, zato lahko infrardeča kamera zazna predmete na podlagi njihovega toplotnega kontrasta z ozadjem. Z izkoriščanjem temperaturne odvisnosti količine oddane energije obstaja možnost merjenja površinske temperature opazovanega objekta.

Kamere, ki izkoriščajo to odvisnost, se imenujejo termalne kamere. V vojaških in varnostnih sistemih podatek o absolutni temperaturi opazovanega objekta ni uporaben in se pogosto preskoči. Obstaja veliko modelov infrardečih kamer, vendar glede na detektor, ki se običajno uporablja, lahko ločimo dve splošni vrsti: hlajene in nehlajene. Nehlajene kamere so sestavljene iz nizov mikrobolometričnih detektorjev. Mikrobolometer absorbira sevanje na svoji površini in pretvori vhodno sevanje v temperaturno spremembo. Posebno vezje za odčitavanje temperaturo makrobolometra nato pretvori v napetostni signal.

EUROLAB pomaga proizvajalcem pri preverjanju skladnosti s STANAG 4347. Naši strokovnjaki za testiranje s svojim poklicnim delovnim poslanstvom in načeli vam, našim proizvajalcem in dobaviteljem, zagotavljajo najboljšo storitev in nadzorovan postopek testiranja v naših laboratorijih. Zahvaljujoč tem storitvam podjetja prejmejo učinkovitejše, zmogljivejše in kakovostnejše storitve testiranja ter svojim strankam zagotavljajo varne, hitre in neprekinjene storitve.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp