Preizkus točke zamašitve hladnega filtra CFPP

Preizkus tekočin in goriva

Preizkus točke zamašitve hladnega filtra CFPP

Preskusna metoda s točko zamašitve hladnega filtra (CFPP) je metoda, ki se uporablja za ugotavljanje delovanja dizelskega goriva, biodizla, mešanic in plinskega olja pri nizkih temperaturah. Ta preskusna metoda je kritična značilnost, ki se uporablja za zaznavanje najnižje temperature, pri kateri bo gorivo v sistemu dizelskega motorja prosto teklo skozi filtre.

Preizkus točke zamašitve hladnega filtra CFPP

Vsa dizelska goriva vsebujejo vosek. Na neki točki, ko temperatura goriva pade, se začnejo obarjati kristali voska. Če se izloči določena količina voska, kristali blokirajo pretok goriva skozi filtre in druge omejene prehode v sistemu za gorivo.

Glavni standardi, ki temeljijo na teh testih, vključujejo:

  • Standard »ASTM D6371-17a Standardna preskusna metoda za točko zamašitve hladnega filtra dizelskega goriva in goriv za ogrevanje«, ki ga je razvilo Ameriško združenje za testiranje in materiale (ASTM)
  • Standard "EN 116:2015 Dizelsko gorivo in goriva za ogrevanje gospodinjstev - Ugotavljanje točke zamašitve hladnega filtra - Metoda postopnega hlajenja", ki je evropski standard
  • Standard "EN 16329:2022 Dizelsko gorivo in goriva za ogrevanje gospodinjstev - Določitev točke zamašitve hladnega filtra - Metoda linearne hladilne kopeli", ki je evropski standard
  • Standard "JISK 2288:2000 Naftni proizvodi - Dizelsko gorivo - Določitev točke zamašitve hladnega filtra", ki ga je razvila japonska organizacija za industrijske standarde (JIS).
  • Standard »IP 309 Dizelsko gorivo in goriva za ogrevanje gospodinjstev – Določanje kopije mesta zamašitve hladnega filtra«, ki ga je objavila Evropska naftna industrija (IP)

Preskusna metoda, opredeljena v standardu ASTM D6371-17a, zajema določanje temperature točke zamašitve hladnega filtra (CFPP) dizelskega goriva in goriv za ogrevanje gospodinjstev z uporabo ročnih ali avtomatskih naprav. Ta preskusna metoda se uporablja za destilatna goriva, vključno s tistimi, ki vsebujejo sredstva za izboljšanje pretoka ali druge dodatke, namenjena za uporabo v dizelskih motorjih in gospodinjskih ogrevalnih napravah. Vrednost CFPP goriva je uporabna za ocenjevanje najnižje temperature, pri kateri bo gorivo tekoče teklo v določenih sistemih za gorivo.

Standard EN 116:2015 zagotavlja preskusno metodo za določanje točke zamašitve hladnega filtra (CFPP) dizelskega goriva in goriv za ogrevanje gospodinjstev z uporabo avtomatske preskusne opreme. Uporablja se lahko ročna oprema za testiranje, vendar je za namene sodnika dovoljena samo avtomatizirana oprema za testiranje. Ta standard velja za parafinska dizelska goriva ter metilne estre maščobnih kislin in destilatna goriva, vključno s tistimi, ki vsebujejo metilne estre maščobnih kislin, sredstva za izboljšanje tečnosti ali druge dodatke, namenjena za uporabo v dizelskih motorjih in gospodinjskih ogrevalnih napravah. Rezultati, dobljeni s to metodo, so primerni za napovedovanje najnižje temperature, pri kateri bo gorivo nemoteno teklo v sistemu za gorivo.

Standard EN 16329:2022 zagotavlja samodejno preskusno metodo za določanje točke zamašitve hladnega filtra dizelskega goriva in goriv za ogrevanje gospodinjstev z uporabo linearnega hlajenja. Ta metoda se uporablja za parafinska dizelska goriva, vključno z metilnimi estri maščobnih kislin in destilatnimi gorivi, namenjenimi za uporabo v dizelskih motorjih in gospodinjskih ogrevalnih napravah, kot tudi za tista, ki vsebujejo sredstva za izboljšanje pretoka ali druge dodatke. Rezultati, dobljeni s to metodo, so primerni za napovedovanje najnižje temperature, pri kateri bo gorivo nemoteno teklo v sistemu za gorivo.

Standard IP 309 zagotavlja metodo za določanje točke zamašitve hladnega filtra (CFPP) dizelskega goriva in goriv za ogrevanje gospodinjstev z uporabo ročne ali avtomatske preskusne opreme. Ročna in avtomatska oprema za testiranje sta primerni za sodniške namene. Ta metoda se uporablja za destilatna goriva, vključno s tistimi, ki vsebujejo sredstva za izboljšanje pretoka ali druge dodatke, namenjena za uporabo v dizelskih motorjih in gospodinjskih ogrevalnih napravah. Rezultati, dobljeni s to metodo, so primerni za napovedovanje najnižje temperature, pri kateri bo gorivo nemoteno teklo v sistemu za gorivo.

Pri izvajanju testa se v skladu s strogimi pravili, opisanimi v zgornjih standardih, določen delež goriva pod določenimi pogoji ohladi in skozi standardiziran filter iz žične mreže vleče v slamico pod nadzorovanim vakuumom. Test se ponovi vsakič, ko se vzorec ohladi za dodatno 1 stopinjo. Temperatura, pri kateri vzorca ni več mogoče napolniti v pipeto v 60 sekundah, je temperatura, pri kateri je preskus končan. Prikazana temperatura je rezultat testa CFPP.

Rafinerije uporabljajo številne postopke za povečanje delovanja goriva pri nizkih temperaturah, kot je obdelava goriva z dodatki ali proizvodnja iz surove nafte z nižjo vsebnostjo voska.

Med številnimi študijami testiranja, meritev, analiz in ocenjevanja, ki jih naša organizacija zagotavlja podjetjem, so na voljo tudi storitve testiranja mesta zamašitve hladnega filtra CFPP.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp