DIN 51757 Standardni preskus za določanje gostote naftnih derivatov

Preizkus tekočin in goriva

DIN 51757 Standardni preskus za določanje gostote naftnih derivatov

EUROLAB s svojimi najsodobnejšimi akreditiranimi laboratoriji in strokovno ekipo ponuja storitve natančnega in hitrega testiranja v okviru testiranja DIN 51757. Za mineralna olja in sorodne snovi ta dokument zajema postopke za pretvorbo izmerjenih vrednosti v gostoto pri standardni temperaturi (15 °C), pretvorbo gostote pri standardni temperaturi v gostoto pri drugi temperaturi ("referenčna temperatura"). in postopki za natančen izračun prostorninskega korekcijskega faktorja, ȕt. Določeni so tudi postopki, ki se uporabljajo za merjenje gostote.

DIN 51757 Standardni preskus za določanje gostote naftnih derivatov

Gostota se uporablja za izračun mase dane prostornine snovi, ki jo je treba testirati, in za identifikacijo izdelka. Opisane transformacije so potrebne, če se gostota meri pri temperaturi, ki ni zahtevana. Bolje je določiti gostoto pri zahtevani temperaturi namesto pretvorbe, saj je širjenje napake manjše.

Gostota naftnih derivatov je običajno izražena kot masa, deljena z prostornino, in se meri pri določeni temperaturi in tlaku. Gostota je pomembna lastnost, ki se uporablja pri karakterizaciji naftnih derivatov in komercialnih transakcijah.

DIN 51757 določa različne metode, ki se uporabljajo za določanje gostote naftnih derivatov, in posebne zahteve za uporabo teh metod. Ta standard daje smernice tistim, ki bodo izvajali meritve gostote v laboratorijskih okoljih ali industrijskih aplikacijah.

EUROLAB pomaga proizvajalcem pri preverjanju skladnosti z DIN 51757. Naši strokovnjaki za testiranje s svojim poklicnim delovnim poslanstvom in načeli vam, našim proizvajalcem in dobaviteljem, zagotavljajo najboljšo storitev in nadzorovan postopek testiranja v naših laboratorijih. Zahvaljujoč tem storitvam podjetja prejmejo učinkovitejše, zmogljivejše in kakovostnejše storitve testiranja ter svojim strankam zagotavljajo varne, hitre in neprekinjene storitve.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp