EN 14078 Tekoči naftni proizvodi, Določanje vsebnosti metilnega estra maščobne kisline (FAME) v srednjih destilatih, Metoda infrardeče spektrometrije

Preizkus tekočin in goriva

EN 14078 Tekoči naftni proizvodi, Določanje vsebnosti metilnega estra maščobne kisline (FAME) v srednjih destilatih, Metoda infrardeče spektrometrije

Laboratorij EUROLAB zagotavlja storitve testiranja in skladnosti v okviru testnega standarda EN 14078. Ta evropski standard določa preskusno metodo, ki se uporablja za vsebnost FAME za določanje vsebnosti metilnega estra maščobnih kislin (FAME) v dizelskem gorivu ali gorivu za ogrevanje gospodinjstev s spektrometrijo srednjega infrardečega spektra.

EN 14078 Tekoči naftni proizvodi, Določanje vsebnosti metilnega estra maščobne kisline (FAME) v srednjih destilatih, Metoda infrardeče spektrometrije

Načeloma je mogoče analizirati višje vsebnosti FAME tudi pri razredčenju; vendar trenutno ni na voljo nobenih podatkov o natančnosti za rezultate zunaj navedenega obsega.
Ta preskusna metoda je bila preverjena kot uporabna za vzorce, ki vsebujejo YAME, v skladu z EN 14214 ali EN 14213.

Zanesljive kvantitativne rezultate dobimo le, če vzorci ne vsebujejo znatnih količin drugih motečih komponent, zlasti estrov in drugih karbonilnih spojin z absorpcijo. Če so takšne moteče komponente prisotne, se pričakuje, da bo ta preskusna metoda dala višje vrednosti.

Uporaba tega evropskega standarda lahko vključuje nevarne materiale, procese in opremo. Ta evropski standard ne obravnava vseh varnostnih težav, povezanih z njegovo uporabo.

Odgovornost uporabnika tega evropskega standarda je, da pred uporabo vzpostavi ustrezne varnostne in zdravstvene prakse ter določi uporabnost regulativnih omejitev.

EUROLAB pomaga proizvajalcem pri preverjanju skladnosti s standardom EN 14078. Naši strokovnjaki za testiranje s svojim poklicnim delovnim poslanstvom in načeli vam, našim proizvajalcem in dobaviteljem, zagotavljajo najboljšo storitev in nadzorovan postopek testiranja v naših laboratorijih. Zahvaljujoč tem storitvam podjetja prejmejo učinkovitejše, zmogljivejše in kakovostnejše storitve testiranja ter svojim strankam zagotavljajo varne, hitre in neprekinjene storitve.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp