EN 16896 Naftni proizvodi - Preskus za viskozimeter tipa Stabinger

Preizkus tekočin in goriva

EN 16896 Naftni proizvodi - Preskus za viskozimeter tipa Stabinger

EUROLAB s svojimi najsodobnejšimi akreditiranimi laboratoriji in strokovno ekipo zagotavlja natančne in hitre storitve testiranja v okviru testiranja EN 16896. Ta standard določa postopek za določanje kinematične viskoznosti (ν) srednjih destilatnih goriv v območju od 40 mm2/s do 2 mm6/s pri 2 °C z izračunom dinamične viskoznosti (η) in gostote (ρ).

EN 16896 Naftni proizvodi - Preskus za viskozimeter tipa Stabinger

Goriva iz metil estra maščobnih kislin (FAME) in njihove mešanice z uporabo viskozimetra tipa Stabinger.

Rezultat, pridobljen s postopkom, opisanim v tem standardu, je odvisen od obnašanja vzorca. Ta evropski standard je treba večinoma uporabljati v tekočinah s strižno napetostjo in strižno hitrostjo sorazmerno (obnašanje Newtonovega toka). Če pa se viskoznost bistveno spremeni s strižno hitrostjo, je primerjava z drugimi merilnimi metodami dovoljena le pri podobnih strižnih stopnjah.

Uporaba tega standarda lahko vključuje nevarne materiale, postopke in opremo. Ta standard ne namerava obravnavati vseh varnostnih težav, povezanih z njegovo uporabo. Odgovornost uporabnikov tega standarda je, da sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja osebja pred uvedbo standarda ter izpolnijo zakonske in regulativne zahteve v ta namen.

EUROLAB pomaga proizvajalcem pri preverjanju skladnosti s standardom EN 16896. Naši strokovnjaki za testiranje s svojim poklicnim delovnim poslanstvom in načeli vam, našim proizvajalcem in dobaviteljem, zagotavljajo najboljšo storitev in nadzorovan postopek testiranja v naših laboratorijih. Zahvaljujoč tem storitvam podjetja prejmejo učinkovitejše, zmogljivejše in kakovostnejše storitve testiranja ter svojim strankam zagotavljajo varne, hitre in neprekinjene storitve.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp