EN ISO 12205 Naftni proizvodi - Test za ugotavljanje oksidacijske stabilnosti srednje destiliranih goriv

Preizkus tekočin in goriva

EN ISO 12205 Naftni proizvodi - Test za ugotavljanje oksidacijske stabilnosti srednje destiliranih goriv

EUROLAB s svojimi najsodobnejšimi akreditiranimi laboratoriji in strokovno ekipo zagotavlja natančne in hitre storitve testiranja v okviru testiranja EN ISO 12205. Opisuje postopek za merjenje inherentne stabilnosti v pogojih pospešene oksidacije.

EN ISO 12205 Naftni proizvodi - Test za ugotavljanje oksidacijske stabilnosti srednje destiliranih goriv

Metoda zagotavlja osnovo za ocenjevanje stabilnosti pri shranjevanju srednje destiliranih goriv z začetnim vreliščem nad približno 175 °C in 90-odstotno (V/V) rekuperacijsko točko pod 370 °C pod pogoji tega preskusa. Ne velja za goriva, ki vsebujejo ostanke ali katero koli večjo komponento iz nenaftnega vira.

Metoda morda ne bo zagotovila ocene količine netopne snovi, ki bo nastala pri shranjevanju na polju v določenem časovnem obdobju. Za količino takih netopnih snovi veljajo posebni pogoji, ki so preveč spremenljivi, da bi jih ta preskusna metoda lahko natančno napovedala.

Oksidacija je kemični proces, ki ima za posledico tvorbo adhezivnih in filtriranih netopnih snovi. Vsaka snov, kot sta baker ali krom, ki katalizira oksidacijske reakcije, povzroči nastanek večjih količin netopnih snovi.

EUROLAB pomaga proizvajalcem pri preverjanju skladnosti s standardom EN ISO 12205. Naši strokovnjaki za testiranje s svojim poklicnim delovnim poslanstvom in načeli vam, našim proizvajalcem in dobaviteljem, zagotavljajo najboljšo storitev in nadzorovan postopek testiranja v naših laboratorijih. Zahvaljujoč tem storitvam podjetja prejmejo učinkovitejše, zmogljivejše in kakovostnejše storitve testiranja ter svojim strankam zagotavljajo varne, hitre in neprekinjene storitve.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp