EN ISO 16967 Trda biogoriva – Določanje glavnih elementov – Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na in Ti

Preizkus tekočin in goriva

EN ISO 16967 Trda biogoriva – Določanje glavnih elementov – Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na in Ti

Laboratorij EUROLAB zagotavlja storitve testiranja in skladnosti v okviru standarda EN ISO 16967. Mednarodni standard EN ISO 16967 opisuje metode za določanje pepela glavnih elementov trdnih biogoriv, ​​ki so Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti. Odkrivanje drugih elementov, kot sta barij (Ba) in mangan (Mn), je možno tudi z metodami, opisanimi v ISO 16967.

EN ISO 16967 Trda biogoriva – Določanje glavnih elementov – Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na in Ti

ISO 16967 je sestavljen iz dveh delov: del A opisuje neposredno določanje na gorivu, ta metoda velja tudi za žveplo in sekundarne elemente, del B podaja metodo določanja na pripravljenem pepelu pri 550 °C.

Elementi, opredeljeni kot glavne sestavine trdnih biogoriv, ​​so pravzaprav glavne sestavine gorivnega pepela in ne goriv. Določitev teh elementov se lahko uporabi za oceno obnašanja pepela ali za oceno uporabe pepela v procesu toplotne pretvorbe.

Tudi onesnaženje goriva ali procesnih dodatkov kažejo visoke vrednosti določenih elementov. Na onesnaženje goriva s peskom ali zemljo kažejo visoke vrednosti različnih elementov. Ta mednarodni standard opisuje mokre kemične metode.

Referenčni material RM: Material ali snov, ki je dovolj homogena in dobro oblikovana z eno ali več vrednostmi svojih lastnosti, da se uporablja pri kalibraciji instrumenta, ocenjevanju merilne metode ali pripisovanju vrednosti materialom.

Certificiran referenčni material CRM: Referenčnemu gradivu je priloženo potrdilo, ena ali več vrednosti atributov, dokumentiranih s postopkom, ki določa sledljivost do pravilne realizacije enote, v kateri so izražene vrednosti atributov, vsako dokumentirano vrednost pa spremlja negotovost.

Standardni referenčni material NIST SRM: CRM, ki ga je izdal NIST in je opremljen s certifikatom ali potrdilom o analizi, ki izpolnjuje tudi dodatna merila za certifikacijo, specifične za NIST, in poroča o rezultatih svojih lastnosti ter zagotavlja informacije o ustrezni uporabi(-ah) materiala.

Vzorec se razgradi v zaprti posodi s pomočjo reagentov, temperature in tlaka. Krekiranje poteka bodisi neposredno na gorivu (del A) bodisi na pepelu, pripravljenem pri 550 °C (del B). Zaznavanje elementov se lahko izvede z ICP-OES, ICP-MS, FAAS ali FES.

Umerjanje z vsaj dvema materialoma CRM ali SRM lahko reši te težave, če za certificirane referenčne materiale ni dosežena dobra izkoristek zaradi učinkov matrike ali omejitev koncentracijskega območja. V tem primeru se za namene preverjanja uporabljajo materiali CRM ali SRM, ki niso uporabljeni za kalibracijo.

Med storitvami, ki jih naša organizacija izvaja v okviru storitev testiranja materialov, so tudi testi standarda EN ISO 16967. Ne oklevajte in se obrnite na naš laboratorij EUROLAB za vaše zahteve za testiranje in certificiranje.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp