EN ISO 18122 Trdna biogoriva - Določanje vsebnosti pepela

Preizkus tekočin in goriva

EN ISO 18122 Trdna biogoriva - Določanje vsebnosti pepela

Laboratorij EUROLAB zagotavlja storitve testiranja in skladnosti v okviru standarda EN ISO 18122. Mednarodni standard EN ISO 18122 določa metodo za določanje vsebnosti pepela v vseh trdnih biogorivih. Vsebnost pepela je pomemben parameter za dobavo goriva, saj je pepel stranski produkt zgorevanja in konča kot pepel ali elektrofilterski pepel in ga je treba odstraniti.

EN ISO 18122 Trdna biogoriva - Določanje vsebnosti pepela

Odvisno od jurisdikcije se lahko pepel odlaga ali uporablja za proizvodnjo drugih izdelkov, poznavanje količine pepela z gorivom pa ima lahko ekonomske posledice. Poleg tega kemična sestava pepela prispeva k nastanku žlindre in koroziji v opremi za zgorevanje, zato je pomembno poznati količino pepela, ki ga vsebuje gorivo. Za določitev kemične sestave pepela se uporabljajo drugi testni standardi.

Vsebnost pepela se določi z izračunom preostale mase po segrevanju vzorca na zraku na nadzorovano temperaturo (550 ± 10)°C pod strogo nadzorovanimi časovnimi pogoji, težo vzorca in značilnostmi opreme.

Avtomatizirana oprema (kot so gravimetrični analizatorji) se lahko uporablja, če je bila metoda potrjena z referenčnimi vzorci biomase ustrezne vrste biomase. Avtomatizirana oprema mora izpolnjevati vse zahteve glede velikosti vzorca, postopka ogrevanja, atmosfere, temperature in natančnosti tehtanja.

Če ga določimo pri višji temperaturi 550°C v primerjavi s 815°C, je razlika v vsebnosti pepela razložena z razgradnjo karbonatov, ki tvorijo CO2, izgubami hlapnih anorganskih spojin in nadaljnjo oksidacijo anorganskih materialov.

Peč bo lahko zagotovila homogeno toplotno cono pri zahtevanih temperaturah in dosegla te temperature v določenih časih. Hitrost prezračevanja skozi peč mora biti taka, da med postopkom ogrevanja ne pride do pomanjkanja kisika za zgorevanje. Za preprečitev absorpcije vlage iz atmosfere s preskusnim vzorcem je potreben eksikator z ustreznim sušilnim sredstvom.

Pepel iz trdnega biogoriva je zelo higroskopičen in obstaja nevarnost, da se vlaga iz sušilnega sredstva absorbira v vzorec. Iz tega razloga je treba sušilni stroj pogosto pregledovati in po potrebi posušiti. Poleg tega se bodo uporabljali pokrovi, ki preprečujejo, da bi posoda pridobila vlago, medtem ko je v eksikatorju.

Med storitvami, ki jih naša organizacija izvaja v okviru storitev testiranja materialov, so tudi testi standarda EN ISO 18122. Ne oklevajte in se obrnite na naš laboratorij EUROLAB za vaše zahteve za testiranje in certificiranje.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp