EN ISO 18125 Trdna biogoriva - Določanje kalorične vrednosti

Preizkus tekočin in goriva

EN ISO 18125 Trdna biogoriva - Določanje kalorične vrednosti

Laboratorij EUROLAB zagotavlja storitve testiranja in skladnosti v okviru standarda EN ISO 18125. Mednarodni standard EN ISO 18125 določa metodo za določanje bruto kalorične vrednosti trdnega biogoriva pri konstantni prostornini in referenčni temperaturi 25 °C v kalibriranem bombnem kalorimetru s sežiganjem certificirane benzojske kisline.

EN ISO 18125 Trdna biogoriva - Določanje kalorične vrednosti

Dobljeni rezultat je bruto kalorična vrednost analiznega vzorca pri konstantni prostornini z vso vodo produktov zgorevanja kot tekočo vodo. V praksi se biogoriva zgorevajo pri konstantnem (atmosferskem) tlaku in voda se bodisi ne kondenzira (odstranjena kot para z dimnimi plini) bodisi kondenzira. Delovna toplota zgorevanja, ki se uporablja v obeh pogojih, je neto kalorična vrednost goriva pri konstantnem tlaku. Uporabi se lahko tudi neto kalorična vrednost pri konstantni prostornini; Za izračun obeh vrednosti so podane formule.

Tehtani del analiznega vzorca trdnega biogoriva se pod določenimi pogoji sežge v visokotlačnem kisiku v bombnem kalorimetru. Učinkovita toplotna zmogljivost kalorimetra se določi s kalibracijskimi preskusi, ki se izvajajo s sežiganjem certificirane benzojske kisline, navedene v certifikatu, pod podobnimi pogoji.

Popravljeno zvišanje temperature se določi iz opazovanja temperature in pred, med in po izvedbi reakcije zgorevanja. Trajanje in pogostost opazovanja temperature sta odvisna od vrste uporabljenega kalorimetra. Na začetku se bombi doda voda, da dobi nasičeno parno fazo, preden zgori, s čimer se omogoči, da je vsa voda v vzorcu sestavljena iz vodika in vlage, ki se šteje za tekočo vodo.

Bruto kalorična vrednost se izračuna iz popravljenega dviga temperature in efektivne toplotne kapacitete kalorimetra, z upoštevanjem prispevkov energije vžiga, zgorevanja varovalk in toplotnih učinkov stranskih reakcij, kot je tvorba dušikove kisline.
Prav tako se uporabi popravek, da se upošteva energijska razlika med vodno žveplovo kislino, ki nastane v reakciji bombe, in plinastim žveplovim dioksidom, tj. zahtevanim reakcijskim produktom žvepla v biogorivu. Zaradi na splošno nizke vrednosti korekcije za trdna biogoriva je mogoče zanemariti ustrezen energijski učinek med vodno in plinasto klorovodikovo kislino.

Neto kalorično vrednost biogoriva pri konstantni prostornini in neto kalorično vrednost pri konstantnem tlaku dobimo z izračunom bruto kurilne vrednosti pri konstantni prostornini, določene na analiznem vzorcu. Za izračun neto kalorične vrednosti pri konstantni prostornini so potrebni podatki o vlagi in vsebnosti vodika v analiznem vzorcu. Načeloma je za izračun neto kalorične vrednosti pri konstantnem tlaku potrebni tudi podatki o vsebnosti kisika in dušika v analiznem vzorcu.

Med storitvami, ki jih naša organizacija izvaja v okviru storitev testiranja materialov, so tudi testi standarda EN ISO 18125. Ne oklevajte in se obrnite na naš laboratorij EUROLAB za vaše zahteve za testiranje in certificiranje.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp