EN ISO 3170 Tekočine iz nafte – standardna preskusna metoda ročnega vzorčenja

Preizkus tekočin in goriva

EN ISO 3170 Tekočine iz nafte – standardna preskusna metoda ročnega vzorčenja

EUROLAB s svojimi najsodobnejšimi akreditiranimi laboratoriji in strokovno ekipo zagotavlja natančne in hitre storitve testiranja v okviru testiranja EN ISO 3170. EN ISO 3170 določa ročne metode, ki se uporabljajo za vzorčenje tekočih ali poltekočih ogljikovodikov, ostankov rezervoarjev in usedlin iz pritrjenih rezervoarjev, železniških vagonov, kopenskih vozil, ladij in barž, sodov in pločevink ali tekočin, ki se črpajo v cevovode.

EN ISO 3170 Tekočine iz nafte – standardna preskusna metoda ročnega vzorčenja

EN ISO 3170 se uporablja za vzorčenje naftnih proizvodov, surovih olj in intermediatov, shranjenih v rezervoarjih pri atmosferskem tlaku ali blizu njega ali prepeljanih po cevovodih in transportiranih kot tekočine pri temperaturah od okolja do 200 stopinj Celzija. Navedeni postopki vzorčenja niso zasnovani za vzorčenje določenih naftnih proizvodov, ki so predmet drugih mednarodnih standardov, kot so električna izolacijska olja (IEC 60475), utekočinjeni naftni plini (ISO 4257), utekočinjeni zemeljski plini (ISO 8943) in plinasti.

Ta mednarodni standard se nanaša na razpoložljive metode vzorčenja in vrsto opreme, ki se trenutno uporablja. Vendar ni namenjeno izključevanju uporabe nove opreme, ki še ni razvita za komercialno uporabo, pod pogojem, da oprema zagotavlja, da so vzorci pridobljeni v skladu z zahtevami in postopki tega mednarodnega standarda.

Namen tega standarda je standardizirati pogoje za ročno vzorčenje tekočih/poltekočih ogljikovodikov iz rezervoarja, soda ali cevovoda. Če ima ogljikovodik, ki ga je treba vzorčiti, nehomogen značaj, ki se bistveno razlikuje po sestavi ali vključuje usedlino in vodo, se ne sme pričakovati, da bodo ročni vzorci reprezentativni, lahko pa omogočijo oceno stopnje nehomogenosti ter ocene kakovosti in količine.

Vključeni so postopki vzorčenja tekočih ogljikovodikov iz rezervoarjev pod tlakom inertnega plina, skupaj s tehnikami za vzorčenje iz rezervoarjev, opremljenih s sistemi za nadzor emisij hlapov. V mnogih državah je priznano, da za nekatere ali vse elemente, ki jih zajema ta mednarodni standard, veljajo obvezni predpisi, ki jih nalagajo zakoni teh držav. V primeru kakršnega koli nasprotja med takšnimi obveznimi predpisi in tem mednarodnim standardom prevlada prvi.

EUROLAB pomaga proizvajalcem pri preverjanju skladnosti s standardom EN ISO 3170. Naši strokovnjaki za testiranje s svojim poklicnim delovnim poslanstvom in načeli vam, našim proizvajalcem in dobaviteljem, zagotavljajo najboljšo storitev in nadzorovan postopek testiranja v naših laboratorijih. Zahvaljujoč tem storitvam podjetja prejmejo učinkovitejše, zmogljivejše in kakovostnejše storitve testiranja ter svojim strankam zagotavljajo varne, hitre in neprekinjene storitve.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp