EN ISO 3171 Tekočine iz nafte – Standardna preskusna metoda za samodejno vzorčenje cevovoda

Preizkus tekočin in goriva

EN ISO 3171 Tekočine iz nafte – Standardna preskusna metoda za samodejno vzorčenje cevovoda

EUROLAB s svojimi najsodobnejšimi akreditiranimi laboratoriji in strokovno ekipo zagotavlja natančne in hitre storitve testiranja v okviru testiranja EN ISO 3171. Ta mednarodni standard priporoča postopke za jemanje reprezentativnih vzorcev z avtomatiziranimi sredstvi surove nafte in tekočih naftnih derivatov, ki se prevažajo po cevovodu. Priporoča postopke za surovo nafto in tekoče naftne derivate, ki se transportirajo po cevovodih. Ne velja za utekočinjene naftne pline in utekočinjene naravne pline. Glavni namen je zagotoviti smernice za identifikacijo, testiranje, delovanje, vzdrževanje in spremljanje vzorcev surove nafte.

EN ISO 3171 Tekočine iz nafte – Standardna preskusna metoda za samodejno vzorčenje cevovoda

Ta mednarodni standard opredeljuje prakse in postopke, za katere trenutno velja, da bodo najverjetneje privedli do reprezentativnega vzorčenja in s tem natančnega določanja vode. Vendar pa bo natančnost določanja vode v vzorcih iz cevovoda, odvzetih z avtomatskimi napravami za vzorčenje, odvisna od razporeditve in značilnosti vseh različnih elementov, ki sestavljajo sistem vzorčenja, in natančnosti nadaljnjih analitskih postopkov.

Ročne metode vzorčenja iz cevovoda so primerne za homogene tekočine, katerih sestava in kakovost se skozi čas bistveno ne spreminjata. Če temu ni tako, je priporočen postopek avtomatizirano vzorčenje, saj neprekinjeno ali ponavljajoče se odvzemanje majhnih vzorcev iz cevovoda zagotavlja, da se vse spremembe v razsutem stanju odražajo v zbranem vzorcu. Da bi bil vzorec čim bolj reprezentativen, je bistveno zagotoviti, da so izpolnjena priporočila tega mednarodnega standarda glede zahtevane homogenosti tekočine na mestu vzorčenja in zahtevane pogostosti ekstrakcije majhnih vzorcev.

Opisana oprema in tehnike so se na splošno uporabljale za vzorčenje stabilizirane surove nafte, vendar se lahko uporabijo tudi za nestabilizirano surovo nafto in rafinirane proizvode, ob upoštevanju s tem povezanih varnostnih ukrepov in težav pri vzorčenju.

Ta mednarodni standard se nanaša na razpoložljive metode vzorčenja in vrsto opreme, ki se trenutno uporablja. Vendar ni namenjeno izključevanju nove opreme, ki še ni bila razvita za komercialno uporabo, pod pogojem, da taka oprema omogoča pridobitev reprezentativnih vzorcev in je v skladu s splošnimi zahtevami in postopki tega mednarodnega standarda.

EUROLAB pomaga proizvajalcem pri preverjanju skladnosti s standardom EN ISO 3171. Naši strokovnjaki za testiranje s svojim poklicnim delovnim poslanstvom in načeli vam, našim proizvajalcem in dobaviteljem, zagotavljajo najboljšo storitev in nadzorovan postopek testiranja v naših laboratorijih. Zahvaljujoč tem storitvam podjetja prejmejo učinkovitejše, zmogljivejše in kakovostnejše storitve testiranja ter svojim strankam zagotavljajo varne, hitre in neprekinjene storitve.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp