GOST 147 Trdno mineralno gorivo - Test za določanje bruto kalorične vrednosti

Preizkus tekočin in goriva

GOST 147 Trdno mineralno gorivo - Test za določanje bruto kalorične vrednosti

EUROLAB s svojimi najsodobnejšimi akreditiranimi laboratoriji in strokovno ekipo zagotavlja natančne in hitre storitve testiranja v okviru testiranja GOST 147. GOST 147 je standard, ki določa metode za določanje bruto kalorične vrednosti in izračun neto kalorične vrednosti trdnih mineralnih goriv.

GOST 147 Trdno mineralno gorivo - Test za določanje bruto kalorične vrednosti

Bruto kalorična vrednost je skupna količina toplote, ki nastane, ko gorivo popolnoma zgori v bombnem kalorimetru pod nadzorovanimi pogoji. Neto kalorična vrednost je bruto kalorična vrednost, zmanjšana za toploto izparevanja vode, ki nastane med zgorevanjem. Neto kalorična vrednost je bolj uporaben parameter za oceno kurilne vrednosti in energijske vsebnosti trdnih goriv.

Standard opisuje postopke za pripravo vzorca, merjenje bruto kurilne vrednosti in izračun neto kurilne vrednosti. Postopki priprave vzorca vključujejo sušenje in homogeniziranje vzorca, da se odstrani vlaga in zagotovi konsistenca. Bruto kalorična vrednost se določi s pomočjo kalorimetra bombe, ki meri toploto, proizvedeno pri sežigu znane količine vzorca v nadzorovanem okolju. Donja kurilna vrednost se izračuna tako, da se od bruto kurilne vrednosti odšteje izparilna toplota vode, ki nastane pri zgorevanju.

GOST 147 je pomemben za industrijo trdnih goriv, ​​saj zagotavlja standardiziran pristop k merjenju kalorične vrednosti trdnih mineralnih goriv. Natančno merjenje kurilne vrednosti je ključnega pomena za nadzor kakovosti ter za napovedovanje vsebnosti energije in značilnosti zgorevanja trdnih goriv. Standard pomaga zagotoviti doslednost in natančnost pri merjenju kalorične vrednosti, kar lahko pomaga zmanjšati variabilnost v kakovosti goriva in zmanjša vplive na okolje, povezane z izgorevanjem goriva.

EUROLAB pomaga proizvajalcem pri skladnosti s testom GOST 147. Naši strokovnjaki za testiranje s svojim strokovnim delovnim poslanstvom in načeli vam, našim proizvajalcem in dobaviteljem, zagotavljajo najboljšo storitev in nadzorovan proces testiranja v naših laboratorijih. Zahvaljujoč tem storitvam podjetja prejmejo učinkovitejše, visoko zmogljive in kakovostne storitve testiranja ter svojim strankam zagotovijo varne, hitre in neprekinjene storitve.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp