ISO 17294-2 Kakovost vode – Uporaba masne spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) – 2. del: Določanje izbranih elementov, vključno z izotopi urana

Preizkus tekočin in goriva

ISO 17294-2 Kakovost vode – Uporaba masne spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) – 2. del: Določanje izbranih elementov, vključno z izotopi urana

Laboratorij EUROLAB zagotavlja storitve testiranja in skladnosti v okviru standarda ISO 17294-2. Ta del standarda ISO 17294, ki ga je razvila Mednarodna organizacija za standarde (ISO), vključuje aluminij, antimon, arzen, barij, berilij, bizmut, bor, kadmij, cezij, kalcij, cerij, krom, kobalt, baker, disprozij, erbij , gadolinij, galij, germanij, zlato, hafnij, holmij, indij, iridij, železo, lantan, svinec, litij, lutecij, magnezij, mangan, živo srebro, molibden, neodim, nikelj, paladij, fosfor, kalijev platina, rublja , renij, rodij, v vodi rutenij, samarij, skandij, selen, srebro, natrij, stroncij, terbij, telur, torij, talij, tulij, kositer, volfram, uran in njegovi izotopi, vanadij, itrij, cink in cink ( v vodi), površinska voda, podzemna voda Določa metodo za določanje elementov (voda, odpadna voda in eluati).

ISO 17294-2 Kakovost vode – Uporaba masne spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) – 2. del: Določanje izbranih elementov, vključno z izotopi urana

Ob upoštevanju specifičnih in dodatnih motenj lahko te elemente zaznamo tudi pri prebavi vode, blata in usedlin. Obseg delovanja je odvisen od matrice in motenj, ki se pojavljajo. V pitni vodi in relativno nekontaminirani vodi je meja količine (xLQ) za večino elementov med 0,002 µg/l in 1,0 µg/l. Območje delovanja običajno zajema koncentracije od nekaj pg/l do mg/l, odvisno od elementa in vnaprej določenih zahtev.

Na meje kvantifikacije večine elementov vpliva slepa kontaminacija in so močno odvisne od razpoložljivih laboratorijskih zmogljivosti za obdelavo zraka za čistost reagentov in čistočo steklovine. Spodnja meja kvantifikacije je višja, če zaznavanje trpi zaradi motenj ali spominskih učinkov.

Pri uporabi tega dela ISO 17294 je treba v vsakem primeru določiti, ali in v kakšnem obsegu bodo izpolnjeni dodatni pogoji, odvisno od obsega, ki ga je treba preskušati.

Osebe, ki uporabljajo ta del standarda ISO 17294, morajo poznati običajne laboratorijske prakse. Ta del ISO 17294 ne namerava obravnavati vseh, če sploh, varnostnih vprašanj, povezanih z njegovo uporabo. Odgovornost uporabnika je, da vzpostavi ustrezne varnostne in zdravstvene prakse ter zagotovi skladnost z vsemi nacionalnimi regulativnimi zahtevami. Nujno je, da preskuse, ki se izvajajo v skladu s tem delom ISO 17294, izvaja ustrezno usposobljeno osebje.

V nekaterih primerih lahko pride do izobaričnih in neizobaričnih interakcij. Najpomembnejše motnje v tem pogledu so prekrivajoče se mase in fizične motnje matriksa vzorca.

Za odkrivanje teh motenj je priporočljivo identificirati več različnih izotopov elementa. Vsi rezultati bi morali biti podobni. Če ne, je potreben matematični popravek, če za dani element ni izotopov, ki bi jih bilo mogoče izmeriti brez motenj.

Manjša odstopanja ali spremembe intenzivnosti je treba popraviti z uporabo tehnike referenčnih elementov. Na splošno masna koncentracija raztopljene snovi (vsebnost soli) ne sme presegati 2 g/l, da se izognemo fizikalnim in spektralnim interakcijam.

Nekateri paraziti se v pogojih hladne plazme ne bodo pojavili. Vendar pa je treba ustrezno upoštevati neizogibno nizko stabilnost hladne plazme. Prav tako je premagano nekaj motenj z instrumenti reakcijske celice (npr. DRC ICP-MS).

Med storitvami, ki jih naša organizacija opravlja v okviru storitev testiranja materialov, so tudi testi standarda ISO 17294-2. Ne oklevajte in se obrnite na naš laboratorij EUROLAB za vaše zahteve za testiranje in certificiranje.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp