TS 11412 Topila - na osnovi nafte - Standardna preskusna metoda za industrijsko uporabo

Preizkus tekočin in goriva

TS 11412 Topila - na osnovi nafte - Standardna preskusna metoda za industrijsko uporabo

EUROLAB s svojimi najsodobnejšimi akreditiranimi laboratoriji in strokovno ekipo zagotavlja natančne in hitre storitve testiranja v okviru testa TS 11412. Standard TS 11412 za bencin za industrijske namene je niz tehničnih specifikacij, ki jih je razvil Turški inštitut za standarde (TSE) za bencin, ki se uporablja v industrijskih aplikacijah.

TS 11412 Topila - na osnovi nafte - Standardna preskusna metoda za industrijsko uporabo

Standard TS 11412 določa lastnosti in značilnosti, ki jih mora imeti industrijski bencin, da se zagotovi varna in učinkovita uporaba v različnih industrijskih aplikacijah. Te lastnosti vključujejo oktansko število, gostoto, lastnosti destilacije in sestavo.

Eden najpomembnejših vidikov standarda TS 11412 je zahteva glede oktanskega števila. Oktansko število je merilo odpornosti goriva proti udarcem, ki je spontano zgorevanje mešanice goriva in zraka v motorju. Da bi zagotovili učinkovito in zanesljivo delovanje industrijske opreme, mora imeti bencin za industrijske namene minimalno oktansko število 87 (RON).

Gostota je še ena pomembna lastnost industrijskega bencina. Gostota vpliva na prostornino goriva, kar posledično vpliva na porabo goriva industrijske opreme. Standard TS 11412 zahteva, da je gostota industrijskega bencina med 15 in 720 kg/m³ pri 775 °C.

Lastnosti destilacije so bistvene tudi za standard TS 11412. Destilacija je postopek ločevanja komponent tekoče mešanice glede na njihova vrelišča. Destilacijske lastnosti bencina za industrijske namene morajo izpolnjevati posebne zahteve, določene v standardu, da se zagotovi pravilno izhlapevanje in vžig v industrijski opremi.

Končno standard TS 11412 povzema sestavo industrijskega bencina. Sestava bencina se lahko razlikuje glede na vir in postopek rafiniranja, uporabljen za njegovo proizvodnjo. Vendar pa mora industrijski bencin izpolnjevati določene zahteve glede sestave, da zagotovi, da ne vsebuje škodljivih nečistoč, ki bi lahko škodovale industrijski opremi ali okolju.

Na splošno je standard TS 11412 za bencin za industrijske namene bistvenega pomena za zagotavljanje varnega in učinkovitega delovanja industrijske opreme. Z upoštevanjem tega standarda lahko proizvajalci proizvajajo visokokakovosten bencin, ki izpolnjuje posebne zahteve industrijskih aplikacij. Ta standard tudi pomaga vzdrževati optimalno delovanje industrijske opreme, s čimer se zmanjša čas izpada in poveča produktivnost.

EUROLAB pomaga proizvajalcem pri skladnosti s testom TS 11412. Naši strokovnjaki za testiranje s svojim strokovnim delovnim poslanstvom in načeli vam, našim proizvajalcem in dobaviteljem, zagotavljajo najboljšo storitev in nadzorovan proces testiranja v naših laboratorijih. Zahvaljujoč tem storitvam podjetja prejmejo učinkovitejše, visoko zmogljive in kakovostne storitve testiranja ter svojim strankam zagotovijo varne, hitre in neprekinjene storitve.

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp