Preskusi združljivosti dihal

Preskusi združljivosti dihal

Dihalni aparat je zaščitna naprava, ki pokriva nos in usta ali celoten obraz, da zaščiti uporabnike pred nevarnimi vremenskimi okolji. Nekateri respiratorji so napol maske, ki se tesno prilegajo obrazu in pokrivajo usta in nos. Te maske pokrivajo obraz od lasne črte do dna brade. Nekatere maske so polne maske v obliki čelade, ki popolnoma pokrivajo glavo.

Preskusi združljivosti dihal

Poleg tega obstajata dve veliki skupini respiratorjev glede na delovanje. Skupina mask so maske, ki iz zraka odstranjujejo umazanijo in uporabniku zagotavljajo svež zrak. Skupina mask so maske, ki zagotavljajo svež zrak iz neonesnaženega vira. Na splošno se ta druga vrsta respiratorjev uporablja za zelo nevarne izpostavljenosti.

Glavni namen uporabe respiratorjev je preprečiti izpostavljenost zraka, onesnaženega z ljudmi, škodljivega prahu, hlapov, plinov, hlapov ali razpršil.

Domače in tuje organizacije so razvile številne standarde, ki opisujejo lastnosti respiratorjev, preskusne metode in merila za označevanje.

Nekaj ​​preizkusov združljivosti dihalnih naprav, ki jih je pripravila naša organizacija EUROLAB, je:

  • TS EN 269 Zaščitne naprave za dihanje - Respirator, ki se uporablja s pokrovom, se napaja (z baterijo) in zagotavlja cev svežega zraka
  • TS EN 402 Zaščitne naprave za dihanje - Samostojni dihalni aparat z odprtim krogom z nadzorom pljuč s polno masko ali ustnikom, ki uporablja stisnjen zrak - Za pobeg
  • TS EN 137 Zaščitne dihalne naprave - samostojni dihalni aparat s stisnjenim zrakom
  • TS EN 1146 Zaščitne naprave za dihanje - samostojni dihalni aparat s stisnjenim zrakom z odprtim krogom s pokrovom
  • TS EN 12083 Zaščitni respiratorji - Dihalne tehnike (filtri brez maske) - Prašni filtri, plinski filtri in kombinirani filtri
  • TS EN 12942 Zaščitne dihalne naprave - filtrirne naprave s pomočjo polnih obrazov, polovične maske ali četrtinske maske
  • TS EN 132 Naprave za zaščito dihal - pogoji, opisi in piktogrami
  • TS EN 134 Zaščitne naprave za dihanje - Nomenklatura sestavnih delov
  • TS EN 135 Dihalna oprema - Seznam enakovrednih izrazov
  • TS 6781 EN ISO 4135 Anestezija in dihalna oprema - pogoji in opredelitve

Pridobite ponudbo zdaj

Lahko nas vprašate, da izpolnite naš obrazec, da se dobimo termin, dobimo podrobnejše informacije ali zahtevamo oceno.

WhatsApp