EN 13430 Ambalaj - Malzeme Geri Dönüşümü İle Geri Kazanılabilir Ambalaj Gereksinimleri

Ambalaj Testleri

EN 13430 Ambalaj - Malzeme Geri Dönüşümü İle Geri Kazanılabilir Ambalaj Gereksinimleri

Bir Avrupa standardı olan EN 13430 standardı, hem paketleme hem de geri kazanım teknolojilerinin sürekli gelişimini içermektedir ve geri kazanılabilir olarak sınıflandırılması için ambalaj gerekliliklerini açıklamaktadır. Ayrıca bu gerekliliklere uygunluğun değerlendirilmesine yönelik prosedürler sunmaktadır. Bu standart tek başına uygunluk karinesi sağlayamaz. Bu standardı uygulama prosedürü EN 13427 standardında yer almaktadır.

EN 13430 Ambalaj - Malzeme Geri Dönüşümü İle Geri Kazanılabilir Ambalaj Gereksinimleri

EN 13430 standardı ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13430 Ambalaj - Malzeme geri dönüşümü ile geri kazanılabilir ambalaj şartları.

Avrupa Standardizasyon Örgütü (CENELEC), ambalajın temel gereksinimlerine yönelik bir dizi uyumlaştırılmış standart geliştirmiştir. Bu standartlara göre üretilen ürün ambalajlarının, ilgili ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi temel gerekliliklerine uygun olması gerekmektedir. Bu çerçevede yayınlanan standartlar şunlardır:

 • TS EN 13427 Ambalajlama - Ambalaj ve ambalaj atığı alanında standartların kullanımı için şartlar
 • TS EN 13428 Ambalaj - Üretim ve kompozisyona özel şartlar - Kaynak azaltma ile önleme
 • TS EN 13429 Ambalaj - Tekrar kullanım
 • TS EN 13430 Ambalaj - Malzeme geri dönüşümü ile geri kazanılabilir ambalaj şartları
 • TS EN 13431 Ambalaj - Enerji kazanımı şeklinde ambalaj geri kazanım şartları, en düşük kalorifik değeri dahil
 • TS EN 13432 Ambalajlama - Biyolojik parçalanma ve kompostlama ile geri kazanılabilir ambalaj özellikleri - Ambalajın nihai kabulü için deney aşamaları ve değerlendirme kriterleri

Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan Avrupa ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi (94/62/EC), hem geri almayı hem de uygun geri dönüşümü sağlamak ve ambalaj atığı hacmini azaltmak amacı ile yayınlanmıştır. Bu yasal düzenleme ile üye ülkeler, ambalaj atıklarını azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek için uygulamalar geliştirmek zorundadır. Bu direktif hala gücünü korumaktadır.

Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde, farklı şekillerde olsa da, ambalaj dağıtıcıları ve üreticileri, ambalaj ve ambalaj malzemelerini ayrıntılı bir şekilde gözden geçirmek, örneğin nakliye ambalajı için kendi çözümlerini bulmak zorundadır. Kısaca ambalaj üreticileri ve dağıtıcıları, kendi sorumlulukları doğrultusunda, ambalajların uygun şekilde geri kazanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ambalaj ve ambalaj atıkları ile ilgili söz konusu direktif ve uluslararası standartlar, hem ambalaj tasarımını hem de ambalaj atığı yönetimini kapsamaktadır. Artan miktarlarda ambalaj atıkları, artık ciddi anlamda çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bu çabalara rağmen Avrupa Birliği ülkelerinde ambalaj atığı miktarı artmaya devam etmektedir ve sınırlı kaynakların önemli bir kısmı ekonomiye kazandırılmadan boşa gitmektedir.

Söz konusu düzenlemeler ve standartlar, piyasaya sürülen endüstriyel, ticari, evsel ve diğer sektörler dahil olmak üzere her türlü ambalaj ve ambalaj atığını kapsamaktadır. Bu çerçevede EN 13430 standardı da pazara ne tür ambalajların sunulabileceği ve ayrıca ambalaj atığı yönetimi ve ambalaj atığı önleme tedbirlerini düzenlemektedir. Tüm ambalajlar, üretimi, bileşimi ve yeniden kullanılabilir veya geri kazanılabilir yapısı ile ilgili temel gerekliliklere uymak zorundadır.

Karton ve kağıt sektörü, ekolojik olarak döngüsel bir ekonomi için her zaman öncü olmuştur. Bu bakımdan Avrupa ambalaj direktifi ve özellikle EN 13430 ve EN 13432 standartları ile ambalajın çevre üzerindeki etkilerini azaltmak ve iç pazarın işleyişini sürdürmek amacıyla, üye devletlerin ambalaj ve ambalaj atığı yönetimi alanında 1994 yılında aldığı çeşitli önlemler uyumlu hale getirilmiştir.

Ambalaj direktifi esas olarak şunları hedeflemektedir:

 • Ambalajlama ve ambalaj atığının yönetimi ile ilgili çeşitli önlemleri uyumlaştırmak
 • Yüksek düzeyde çevre koruması sağlamak
 • İç pazarın iyi işlemesini sağlamak
 • Ambalaj atığı üretimini önlemek
 • Nihai bertarafı yerine ambalaj atıklarının yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve diğer geri kazanım biçimlerini teşvik etmek

Avrupa Birliği ülkeleri, 2024 yılının sonuna kadar, tüm ambalajlar için üretici sorumluluk planları oluşturmak zorundadır. Ayrıca direktif geri dönüşüm için belli hedefler belirlemektedir. Örneğin genel olarak ambalajlarda belirlenen iyileştirme hedefi, bugün için yüzde 25, 2025 yılına kadar yüzde 65 ve 2030 yılına kadar yüzde 70’dir.

Kuruluşumuz, çok çeşitli belgelendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere EN 13430 standardı çerçevesinde malzeme geri dönüşümü ile geri kazanılabilir ambalaj gereksinimleri konusunda hizmetler vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp