EN 13432 Ambalaj - Kompostlama ve Biyolojik Bozunma Yoluyla Geri Kazanılabilir Ambalaj Gereksinimleri Ambalajın Nihai Kabulü İçin Test Planı ve Değerlendirme Kriterleri

Ambalaj Testleri

EN 13432 Ambalaj - Kompostlama ve Biyolojik Bozunma Yoluyla Geri Kazanılabilir Ambalaj Gereksinimleri Ambalajın Nihai Kabulü İçin Test Planı ve Değerlendirme Kriterleri

Bir Avrupa standardı olan EN 13432 standardı, biyolojik olarak parçalanabilirliğe yönelik gereksinimleri ve süreçleri açıklamaktadır. Laboratuvar testlerinde genel biyolojik bozunma yanı sıra, ayrı ayrı ambalaj malzemelerinin aerobik bozunabilirliği de kanıtlanmalıdır. Ambalaj bileşenlerinin kompostun kalitesi üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmamalıdır.

EN 13432 Ambalaj - Kompostlama ve Biyolojik Bozunma Yoluyla Geri Kazanılabilir Ambalaj Gereksinimleri Ambalajın Nihai Kabulü İçin Test Planı ve Değerlendirme Kriterleri

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 13432 Ambalajlama - Biyolojik parçalanma ve kompostlama ile geri kazanılabilir ambalaj özellikleri - Ambalajın nihai kabulü için deney aşamaları ve değerlendirme kriterleri.

Çevre sorunları her zaman olduğundan daha fazla gündemdedir ve kaynak ve atık yönetimi çok önemli hale gelmiştir. Son zamanlarda, tek kullanımlık plastikler ve çevre üzerindeki etkileri üzerinde daha fazla durulmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri, ambalaj malzemelerinin kompostlanabilirliğini ve anaerobik işlenebilirliğini belirlemek amacı ile EN 13432 standardı geliştirilmiştir.

Biyo bazlı malzemeler, yani biyoplastikler, paketleme ve diğer tek kullanımlık uygulamalarda giderek daha yaygın kullanılmaktadır. Biyo bazlı malzemeler daha düşük bir karbon ayak izi sağlamakta ve doğada zaten var olan karbon döngüsünü kapatarak sınırlı olmayan bir hammaddeye dayanmaktadır.

Bununla birlikte, biyolojik olarak parçalanabilmek için belli kriterleri yerine getirmeleri gerekir. Örneğin, zaten mevcut olan organik yönetim sistemi aracılığıyla endüstriyel ölçekte (anaerobik çürüme), atık su arıtma (aerobik), büyük ölçekli kompostlama veya toprak kompostlama yoluyla. Bu şekilde çevre üzerinde zararlı ve toksik etkiler oluşturulmaz, yani ağır metaller ve organik kirleticiler atılır. Bunu sağlamak bakımında Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM), Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ve çeşitli Avrupa standartları (EN) yayınlanmış ve çeşitli yasal düzenlemeler çıkarılmıştır.

Bu çabaların sonuçlarına göre 2018 yılında plastik ambalajların yüzde 10’undan fazlası etkili bir şekilde geri kazanılmış ve geri dönüştürülmüştür. Yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir plastik ambalajlara büyük ihtiyaç bulunmaktadır.

Plastik ambalajların biyolojik olarak parçalanabilir olarak belgelendirilmesi için EN 13432 standardı benimsenmektedir. Bu standart, şu dört özelliği ele alarak ambalaj malzemelerinin kompostlanabilirliğini ve oksijensiz işlenebilirliğini belirlemeye yönelik gereksinimleri ve prosedürleri içermektedir:

  • Biyolojik olarak parçalanabilirlik
  • Biyolojik arıtma sırasında parçalanma
  • Biyolojik arıtma sürecine etkisi
  • Ortaya çıkan kompostun kompost kalitesine etkisi

Bu gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını tespit etmek için gelişmiş laboratuvarlarda bir dizi farklı test uygulanmaktadır.

Bu testlerin ilki, kimyasal ve ağır metal analizleridir. Bu testlerde ambalaj malzemesinin bileşenlerinin çevreye olası zararları araştırılmakta ve kullanılan malzemelerin doğal kökeni belirlenmektedir. Bu testlerde dikkate alınan ağır metaller, çinko, bakır, nikel, kadmiyum, kurşun, cıva, krom, molibden, selenyum, arsenik ve demirdir. Örneğin ambalaj malzemesinde izin verilenen yüksek çinko içeriği 150, demir içeriği 100 ve bakır içeriği 50 mg/kg’dır.

Testlerin ikincisi, biyolojik olarak parçalanabilirlik üzerine laboratuvar ölçeğinde uygulanan testlerdir. Mevcut standartlar dikkate alınarak, ambalaj malzemesi yoğun biyolojik arıtmaya tabi tutulmakta ve endüstriyel organik atık arıtma süreci (aerobik veya anaerobik çürütme koşulları) simüle edilmektedir. Aerobik biyolojik bozunma testlerinde, ISO 14855, ISO 14852 ve ISO 14851 standartları dikkate alınmaktadır. Anaerobik biyolojik bozunma testlerinde ise ISO 15985, ISO 14853 ve ISO 11734 standartları dikkate alınmaktadır. Bu testler, malzemenin biyolojik olarak parçalanabilirliği konusunda kesin kanıtlar sağlamaktadır.

Testlerin üçüncüsü ise, nihai kompostun kalitesi ve atık işleme süreci üzerindeki olası olumsuz etkileri değerlendirmeye yöneliktir. Nihai kompostun fiziksel ve kimyasal analizleri yapılarak kompostun daha yüksek bitkiler üzerindeki ekotoksik etkileri incelenmektedir.

Bu bakımdan, ürünlerin güvenliğini ve kompostlanabilir, organik atık yönetimi tesisleri ile uyumluluğunu sağlamak için bu test ve belgelendirme çalışmaları çok önemlidir.

Kısaca EN 13432 standardı, kompostlanabilir özellikleri belirlemektedir. Bu standardın amacı, kompostlanabilir ambalajın özelliklerini ve ambalajın belirtilen gereksinimleri karşıladığını doğrulamak için gerekli test süreçlerini açıklamaktır.

Kuruluşumuz, çok çeşitli belgelendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere EN 13432 standardı çerçevesinde kompostlama ve biyolojik bozunma yoluyla geri kazanılabilir ambalaj gereksinimleri ve ambalajın nihai kabulü için test planı ve değerlendirme kriterleri konusunda hizmetler vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp