ASTM A262 Östenitik Paslanmaz Çeliklerde Taneler Arası Saldırıya Duyarlılığın Tespiti için Standart Uygulamalar

ASTM Testleri

ASTM A262 Östenitik Paslanmaz Çeliklerde Taneler Arası Saldırıya Duyarlılığın Tespiti için Standart Uygulamalar

Bu spesifikasyon, östenitik paslanmaz çeliklerde taneler arası saldırıya karşı hassasiyeti tespit etmek için standart uygulamaları kapsar.

ASTM A262 Östenitik Paslanmaz Çeliklerde Taneler Arası Saldırıya Duyarlılığın Tespiti için Standart Uygulamalar

Bu standart aşağıdaki beş testi kapsar;

 • Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Aşındırma Yapılarının Sınıflandırılması için Oksalik Asit Aşındırma Testi
 • Ferrik Sülfat Östenitik Paslanmaz Çeliklerde Taneler Arası Saldırıya Duyarlılığın Tespiti için Sülfürik Asit Testi
 • Östenitik Paslanmaz Çeliklerde Taneler Arası Saldırıya Duyarlılığın Tespiti için Nitrik Asit Testi
 • Bakır – Bakır Sülfat – Östenitik Paslanmaz Çeliklerde Taneler Arası Saldırıya Duyarlılığın Tespiti için Sülfürik Asit Testi
 • Bakır – Bakır Sülfat – Molibden Taşıyan Östenitik Paslanmaz Çeliklerde Taneler Arası Saldırıya Duyarlılığın Tespiti için %50 Sülfürik Asit Testi


ASTM A262 Uygulama Yöntemi

 • Krom karbürlerin çökelmesiyle bağlantılı taneler arası saldırıya karşı duyarlılık, altı testin tümünde kolaylıkla saptanır.
 • Dövme krom-nikel-molibden çeliklerinde, mikro yapıda görülebilen veya görünmeyen Sigma fazı, sadece nitrik asitte yüksek korozyon oranlarına neden olabilir.
 • Mikro yapıda görülebilen veya görünmeyen titanyum veya kolumbiyum stabilize alaşımlar ve döküm molibden içeren paslanmaz alaşımlardaki Sigma fazı, hem nitrik asit hem de ferrik sülfat-sülfürik asit çözeltilerinde yüksek korozyon oranlarına neden olabilir.
 • Oksalik asitle aşındırma testi, krom karbür çökeltileri ile bağlantılı taneler arası saldırıya esasen duyarlı olmayan belirli paslanmaz çelik kalitelerinin numunelerini basit aşındırma ile belirlemenin hızlı bir yöntemidir. Bu numuneler belirli korozyon testlerinde düşük korozyon oranlarına sahip olacaktır ve bu nedenle kabul edilebilir olarak testten çıkarılabilir (elenebilir).
 • Ferrik sülfat – sülfürik asit testi, bakır – bakır sülfat – %50 sülfürik asit testi ve nitrik asit testi, ağırlık kaybı tespitlerine dayanır ve bu nedenle, değerlendirilen numunelerin nispi performansının nicel bir ölçüsünü sağlar. Buna karşılık, bakır – bakır sülfat – %16 sülfürik asit testi, bükme numunelerinin görsel olarak incelenmesine dayanır ve bu nedenle numuneleri yalnızca kabul edilebilir veya kabul edilemez olarak sınıflandırır.
 • Çoğu durumda , oksalik asit aşındırma testi ile birlikte 15 saatlik bakır – bakır sülfat – % 16 sülfürik asit testi veya 120 saatlik demir sülfat – sülfürik asit testi gerekli bilgileri en kısa sürede sağlayacaktır. 
 • 240 saatlik nitrik asit testi, nitrik asitte kullanılması amaçlanan stabilize ve molibden içeren kalitelere ve nitrik asit hizmetinde uç tane korozyonuna maruz kalabilecek tüm paslanmaz çelik kalitelerine uygulanmalıdır.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik sorunlarını ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.


EUROLAB, üreticilere ASTM A262 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp