ASTM A262 Uygulama C - Nitrik Asit (Huey Testi)

ASTM Testleri

ASTM A262 Uygulama C - Nitrik Asit (Huey Testi)

EUROLAB laboratuvar ASTM A262 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. Numuneler, yüzde 65'lik bir nitrik asit solüsyonunda, her biri 48 saatlik beş periyot boyunca kaynatılır. Her kaynama periyodundaki korozyon hızı, numunelerin ağırlığındaki azalmadan hesaplanır. Doğru yorumlandığında, sonuçlar çeliğin doğru şekilde ısıl işlem görüp görmediğini ortaya çıkarabilir.

ASTM A262 Uygulama C - Nitrik Asit (Huey Testi)

Huey test ortamı güçlü bir şekilde oksitleyicidir ve yalnızca malzemenin doğru şekilde ısıl işlem görüp görmediğini kontrol etmek için kullanılır. Bu test, malzemede krom eksikliği olan bölgelerin yanı sıra sigma fazı gibi intermetalik çökelmelerin tespiti için uygundur. Huey testi ayrıca nitrik asit gibi güçlü oksitleyici maddelerle temas eden malzemeler için de kullanılır. Bu prosedür, aynı zamanda, krom-nikel paslanmaz çelikte tanecikler arası saldırıya karşı duyarlılığın azaltılmasında, stabilize edici elemanların ve karbon içeriğindeki azalmaların etkinliğini kontrol etmek için de kullanılabilir.

Bu testlerde taneler arası saldırının varlığı veya yokluğu, malzemenin diğer aşındırıcı ortamlardaki performansının bir ölçüsü değildir. Bu testler, genel korozyon, oyuklaşma veya stres-korozyon çatlaması gibi taneler arası dışındaki korozyon biçimlerine karşı direnci tahmin etmek için bir temel sağlamaz.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. İnç-pound eşdeğerleri parantez içindedir ve yaklaşık olabilir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

EUROLAB, üreticilere ASTM A262 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp