ASTM A751 Çelik Ürünlerin Kimyasal Analizi için Standart Test Yöntemleri, Uygulamaları ve Terminoloji

ASTM Testleri

ASTM A751 Çelik Ürünlerin Kimyasal Analizi için Standart Test Yöntemleri, Uygulamaları ve Terminoloji

EUROLAB laboratuvar ASTM A751 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM A751 standardı, çelik, paslanmaz çelik ve ilgili alaşımların kimyasal analizine ilişkin tanımları, referans yöntemleri, uygulamaları ve kılavuzları kapsar. Hem ıslak kimyasal hem de enstrümantal teknikleri içerir.

ASTM A751 Çelik Ürünlerin Kimyasal Analizi için Standart Test Yöntemleri, Uygulamaları ve Terminoloji

Kimyasal gereksinimlerin, ürün analizlerinin, artık elementlerin ve referans standartların ele alınması ve kimyasal analiz verilerinin işlenmesi ve raporlanması için talimatlar sağlanmıştır. Bu test yöntemleri, uygulamaları ve terminoloji, yalnızca bir gereklilik olarak bu test yöntemlerini, uygulamalarını ve terminolojisini veya bunların bölümlerini içeren ürün standartları için geçerlidir.

Uyuşmazlık durumlarında, ürün spesifikasyon gereklilikleri, bu test yöntemleri, uygulamaları ve terminoloji gerekliliklerinden öncelikli olacaktır.

Bu standart, çelik, paslanmaz çelik ve ilgili alaşımların kimyasal analizlerinin elde edilmesi ve raporlanması ile ilgili tüm hususları içeren tek bir belge ihtiyacına cevap vermek için hazırlanmıştır. Terimlerin tanımları ve ürün (kontrol) analizi varyasyonları (toleranslar) gibi konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyordu. Numune alma gereklilikleri, belirtilen limitleri karşılama ve verilerin işlenmesi genellikle ürün spesifikasyonlarında açıkça belirtilmemiştir.

Bu standardın, çelik, paslanmaz çelik veya ilgili alaşımların kimyasal bileşiminin belirlenmesi için tüm gereklilikleri içermesi amaçlanmaktadır, böylece ürün spesifikasyonlarının sadece özel modifikasyonlar ve istisnalar içermesi gerekecektir.

Numuneler, mümkün olduğu kadar, bir serinin dökümü sırasında, üreticinin kararına göre, dökümün bileşimini en iyi temsil eden bir zamanda alınacaktır. Isı analizi numunelerinin veya analizlerinin kaybolması veya yetersiz olması veya numunenin ısıyı tam olarak temsil etmediğinin ortaya çıkması durumunda, yarı mamul veya bitmiş üründen temsili numuneler alınabilir, bu durumda bu numuneler, gereksinimleri karşılamak için analiz edilebilir. belirtilen gereksinimler. Analiz, ısı analizi için belirtilen limitleri karşılamalıdır.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, çelik ürünlerin kimyasal analizi için standart test yöntemleri, uygulamaları ve terminoloji hizmetleri vermektedir. ASTM A751 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp