ASTM B154-16 Bakır Alaşımları için Cıva Nitrat Testi İçin Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM B154-16 Bakır Alaşımları için Cıva Nitrat Testi İçin Standart Test Yöntemi

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen “ASTM B154-16 Bakır alaşımları için cıva nitrat testi için standart test yöntemi” standardında, dövme bakır alaşımlı değirmen ürünlerinde artık gerilimler için cıva nitrat testinin gerçekleştirilmesine yönelik teknik açıklanmaktadır. Bu süreçte, herhangi bir özel bakır alaşımı için malzeme spesifikasyonuna başvurulmalıdır. Bir başka standart olan “ASTM B858-01 Bakır alaşımlarında stresli korozyon çatlamasına duyarlılığın belirlenmesine yönelik amonyak buharı testi için standart test yöntemi” standardı, cıva kullanımını içermeyen olası bir alternatif test yöntemi olarak kabul edilmektedir.

ASTM B154-16 Bakır Alaşımları için Cıva Nitrat Testi İçin Standart Test Yöntemi

ASTM B154-16 standardına açıklanan test yöntemi, bakır alaşımlarındaki potansiyel artık gerilim durumunu belirlemek için tarihsel olarak güvenilir kabul edilir, ancak cıva kullanımı ve çevresel olarak uygun şekilde imha edilmesiyle ilgili tehlikeler nedeniyle kullanılması pek desteklenmemektedir.

Bu test yöntemi, stresli korozyon çatlaması nedeniyle depolama veya kullanım sırasında tek tek parçaların arızalanmasına neden olabilen artık (iç) gerilimlerin varlığını tespit etmeye yönelik hızlandırılmış bir yöntemdir. Bu test yönteminin, uygulanan gerilim altındaki düzenekler veya parçalar üzerinde kullanılması amaçlanmamıştır. Bu amaç için kullanıldığında sonuçlar sadece bilgi amaçlı olur ve montajın, bileşen parçalarının veya orijinal değirmen ürününün reddedilmesi için bir neden teşkil etmez.

Cıva nitrat cıva reaksiyonlarında kullanılır. Laboratuvarlarda analitik reaktifler ve nitrifikasyon olarak da cıva nitrat kullanılır. Bu arada bazı merhemler cıva nitrat içerir.

Cıva nitrat tehlikeli bir kimyasal bileşiktir. Oldukça toksik bir bileşiktir. Büyük ölçüde maruz kalındığında psikolojik hastalıklara neden olur. Ayrıca nitrat ısıya maruz kaldığında patlamaya neden olabilir. Bu bileşiği kullanırken uygun güvenlik önlemlerinin alınması ve doğrudan temastan kaçınılması gerekir. Keza uygun koruyucu giysiler kullanılmalıdır.

Test örneği, test edilen malzemenin spesifikasyonunda belirtilir. Belirli bir çubuk, tel veya tüp spesifikasyonunda test numunesi boyutunun belirtilmemesi durumunda, 150 mm’lik tam kesit uzunluğu test edilir. Test numunesi üzerindeki çapakların varlığı, cıva nitrat testinden önce giderilmezse, stresli korozyon çatlağının hızlanmasına katkıda bulunabilir. Bu testi kolaylaştırmak için çapakların ince eğe veya zımpara kağıdı ile temizlenmesi gerekir. Test numunesi üzerindeki çapakların varlığı, testin gerçekleştirilmesinden önce giderilmediği takdirde, cıvalı nitrat çözeltisinin sıvı metal gevrekleşmesinin hızlanmasına katkıda bulunabilir.

Numune uygun bir alkalin yağ giderme solüsyonu veya organik solvent ile yağdan arındırılır. Gerekirse, tüm oksitler yüzeyinden tamamen çıkana kadar numune hacimce yüzde 15 sülfürik asit veya hacimce yüzde 40 nitrik asit içeren sulu bir çözeltiye tamamen daldırılır veya malzeme spesifikasyonunda belirtilen çözeltilerde tutulur. Numune asitleme çözeltisinden çıkarılır ve hemen akan suda yıkanır. Numune fazla sudan arındırılır ve oda sıcaklığında tamamen standarda göre hazırlanan cıvalı nitrat çözeltisine daldırılır. Test numunesinin açıkta kalan yüzeyinin 1000 mm2’si başına en az 15 mL cıva nitrat çözeltisi kullanılır. 30 dakika sonra numune cıvalı nitrat çözeltisinden çıkarılır. Numunenin yüzeyindeki fazla cıva nemli bir bez veya kağıt havlu ile silinir. Ürün spesifikasyonunda bir süre sınırlaması belirtilmediği sürece, çatlak olup olmadığını derhal görsel olarak incelenir.

Test örnekleri, silme malzemeleri ve cıva solüsyonları dahil olmak üzere tüm malzemelerin uygun sağlık güvenliği standartlarını karşıladığından ve ilgili tüm malzemelerin imhasının geçerli çevre düzenlemelerine uygun olduğundan emin olmak gerekir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, “ASTM B154-16 Bakır alaşımları için cıva nitrat testi için standart test yöntemi” standardında tanımlanan test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp