ASTM B822 Metal Tozlarının ve İlgili Bileşiklerin Işık Saçılımıyla Parçacık Boyutu Dağılımı için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM B822 Metal Tozlarının ve İlgili Bileşiklerin Işık Saçılımıyla Parçacık Boyutu Dağılımı için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM B822 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM B822 standardı, metaller ve bileşikler dahil olmak üzere parçacıklı malzemelerin hacim yüzdesi olarak rapor edilen, ışık saçılması yoluyla parçacık boyutu dağılımının belirlenmesini kapsar.

ASTM B822 Metal Tozlarının ve İlgili Bileşiklerin Işık Saçılımıyla Parçacık Boyutu Dağılımı için Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi, hem sulu hem de susuz dispersiyonlarla yapılan analizler için geçerlidir. Ek olarak, higroskopik veya sıvı bir taşıyıcı ile reaksiyona giren malzemeler için gazlı bir dispersiyon ile analiz yapılabilir. ASTM B822, 0,4 ila 2000 µm aralığındaki partiküllü malzemelerin ölçümüne veya bu aralığın bir alt kümesine, ölçülen partikül boyutu dağılımına uygulanabilir şekilde uygulanabilir.

Bildirilen partikül boyutu ölçümü, hem gerçek partikül boyutunun ve şekil faktörünün hem de ölçülen belirli fiziksel veya kimyasal özelliklerin bir fonksiyonudur. Farklı fiziksel veya kimyasal parametrelerde veya farklı partikül boyutu ölçüm aralıklarında çalışan cihazlardan gelen verileri karşılaştırırken dikkatli olunması gerekir. Numune alımı, işlenmesi ve hazırlanması da rapor edilen partikül boyutu sonuçlarını etkileyebilir.

Bu test yöntemiyle veya farklı fiziksel prensipler kullanılarak parçacık boyutu belirlemeye yönelik başka herhangi bir yöntemle elde edilen sonuçların farklı olabileceğini bilmek önemlidir. Sonuçlar, her bir parçacık boyutu analizi yöntemi tarafından kullanılan fiziksel ilkelerden güçlü bir şekilde etkilenir. Herhangi bir partikül boyutlandırma yönteminin sonuçları yalnızca göreceli anlamda kullanılmalıdır; diğer yöntemlerle elde edilen sonuçları karşılaştırırken mutlak olarak kabul edilmemelidir.

Işık saçılması teorisi, partikül boyutunun belirlenmesinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Birkaç test ekipmanı üreticisinin artık bu ilkelere dayalı birimleri var. Her tür test ekipmanı, parçacık boyutunun bir fonksiyonu olarak ışık saçılması için aynı temel ilkeleri kullanmasına rağmen, teorinin uygulanmasıyla ilgili farklı varsayımlar ve ışık ölçümlerini parçacık boyutuna dönüştürmek için farklı modeller, her cihaz için farklı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu test yönteminin kullanılması, farklı türdeki cihazlardan doğrudan karşılaştırılabilir sonuçları garanti edemez.

Metal tozlarının parçacık boyutu dağılımı bilgisi, toz metalurjisi parçalarının toz işleme davranışını ve nihai performansını tahmin etmede faydalıdır. Parçacık boyutu dağılımı, bir tozun akışkanlık, kalıplanabilirlik, sıkıştırılabilirlik ve kalıp doldurma özelliklerinin yanı sıra bitmiş toz metalurjisi (P/M) parçalarının nihai yapısı ve özellikleri ile yakından ilgilidir.

Bu test yöntemi, ürün spesifikasyonları, üretim kontrolü, geliştirme ve araştırma için partikül boyutu dağılımlarının belirlenmesinde hem tedarikçiler hem de toz kullanıcıları için faydalıdır. Bu test yöntemi, kabul testinde olduğu gibi, aynı malzemenin lotları arasında karşılaştırma yapmak veya uygunluk sağlamak için veri elde etmek için kullanılabilir.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilecektir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, metal tozlarının ve ilgili bileşiklerin ışık saçılımıyla parçacık boyutu dağılımı için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM B822 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp