ASTM C1345 Endüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometrisi ile Topraklarda Toplam İzotopik Uranyum ve Toplam Toryum Analizi

ASTM Testleri

ASTM C1345 Endüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometrisi ile Topraklarda Toplam İzotopik Uranyum ve Toplam Toryum Analizi

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, ASTM C1345 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Bu test yöntemi, topraklardaki toplam uranyum (U) ve toryum (Th) konsantrasyonlarının ölçülmesinin yanı sıra 234U, 235U, 236U ve 238 izotop ağırlık yüzdelerinin belirlenmesini kapsar.

ASTM C1345 Endüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometrisi ile Topraklarda Toplam İzotopik Uranyum ve Toplam Toryum Analizi

U, böylece bireysel izotopik uranyum aktivitesinin veya toplam uranyum aktivitesinin hesaplanmasına izin verir. Bu endüktif olarak eşleştirilmiş plazma kütle spektroskopisi (ICP-MS) yöntemi, alfa spektroskopisi veya termal iyonizasyon kütle spektroskopisi (TIMS) gibi yöntemlere alternatif bir analiz olarak tasarlanmıştır.

Ayrıca, bu test yöntemi yalnızca yukarıda listelenen izotopları kapsarken, hazırlama tekniği aktinit dizi elementlerin ön-konsantrasyonunu içerdiğinden, enstrümantal teknik diğer uzun ömürlü radyoizotopları kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Elde edilen numune hacmi, bu test yöntemi için standart peristaltik pompa girişi uygulansa bile, bir elektrotermal buharlaştırma (ETV) ünitesi veya başka bir numune yerleştirme cihazı aracılığıyla ICP-MS'ye giriş için daha da azaltılabilir. Numune hazırlama, yüksek sıcaklıklı bir fırın ve hidroflorik asit sindirimi kullanarak organik maddeleri ve silikayı topraktan uzaklaştırır. Bu nedenle, bu test yöntemi, hem organik hem de silika içeriğinin numune değişkenliğine izin verebilir.

Bu test yöntemi ayrıca ASTM STP 1291'de açıklanmıştır. Dört kutuplu ICP-MS kullanan bu test yöntemi onaylandığından, ICP-MS teknolojisinde gelişmiş hassasiyet ve daha düşük cihaz arka planının yanı sıra çarpışma veya reaksiyon kullanımı açısından ilerlemeler kaydedilmiştir.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

EUROLAB, üreticilere ASTM C1345 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp