ASTM C1763 Isı Yalıtım Malzemelerinin Daldırılmasıyla Su Emme için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM C1763 Isı Yalıtım Malzemelerinin Daldırılmasıyla Su Emme için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM C1763 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM C1763 standardı, izotermal koşullar altında önceden belirlenmiş bir zaman aralığı boyunca bu malzemeler tamamen sıvı suya batırıldıktan sonra düz ısı yalıtımı numuneleri tarafından tutulan su miktarını (yüzey suyu hariç) belirler.

ASTM C1763 Isı Yalıtım Malzemelerinin Daldırılmasıyla Su Emme için Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi, laboratuvardaki malzemelerin karakterizasyonu için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bina inşaatı uygulamalarında potansiyel olarak karşılaşılan herhangi bir özel çevresel koşulu simüle etmek amaçlanmamıştır.

Bu test yöntemi, ısı yalıtımı için tüm olası su alma ve tutma mekanizmalarını ve ilgili olayları ele almaz. Kısmi daldırma, su buharı iletimi, iç yoğuşma, donma-çözülme döngüsü veya bu etkilerin bir kombinasyonu nedeniyle ısı yalıtımlarında nem birikiminin belirlenmesi, farklı test prosedürleri gerektirir. Bu test yöntemi, malzemelerin drenaj özelliklerini ele almaz veya ölçmeye çalışmaz.

Bu test yöntemi, sıvı suya doğrudan daldırmanın bir sonucu olarak izotermal koşullar altında ısı yalıtım malzemelerinin düz numunelerinin su emmesini ölçmek için bir araç sağlar. Kalite kontrol ve ürün ve malzeme spesifikasyonları için tasarlanmıştır. Kullanılacak prosedür: A, B veya C'nin yanı sıra bu test yöntemine atıfta bulunulan malzeme spesifikasyonlarında istisnalar belirtilmelidir.

Tekrarlanabilirlik, bir daldırma süresinde yalnızca bir tür ve boyutta malzeme için belirlenmiştir. Bu test yöntemine atıfta bulunan spesifikasyonların, bu test yöntemine dahil edilmek üzere belirli malzemeler, daldırma süresi ve boyutlar için tekrarlanabilirlik oluşturması teşvik edilir.

SI birimlerinde veya inç-pound birimlerinde belirtilen değerler ayrı ayrı standart olarak kabul edilecektir. Her sistemde belirtilen değerler mutlaka tam eşdeğerler değildir; bu nedenle standarda uygunluğu sağlamak için her sistem diğerinden bağımsız olarak kullanılmalı ve iki sistemden elde edilen değerler birleştirilmemelidir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, ısı yalıtım malzemelerinindaldırılmasıyla su emme için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM C1763 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp