ASTM D1238 Ekstrüzyon Plastometresi ile Termoplastiklerin Eriyik Akış Hızları için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D1238 Ekstrüzyon Plastometresi ile Termoplastiklerin Eriyik Akış Hızları için Standart Test Yöntemi

ASTM D1238 testi, ekstrüzyon plastometresi kullanılarak erimiş termoplastik reçinelerin ekstrüzyon oranının belirlenmesini kapsar. Belirli bir ön ısıtma süresinden sonra, reçine, namluda öngörülen sıcaklık, yük ve piston pozisyonu koşulları altında belirli bir uzunluk ve delik çapına sahip bir kalıptan ekstrüde edilir. Dört prosedür tanımlanmıştır.

ASTM D1238 Ekstrüzyon Plastometresi ile Termoplastiklerin Eriyik Akış Hızları için Standart Test Yöntemi

Prosedür A, bir termoplastik malzemenin erime akış hızını (MFR) belirlemek için kullanılır. Ölçü birimleri gram malzeme/10 dakikadır (g/10 dk). Belirli bir süre boyunca kalıptan ekstrüze olan malzeme kütlesinin ölçümüne dayanır. Genellikle 0,15 ila 50 g/10 dk arasında düşen erime akış hızları olan malzemeler için kullanılır.

Prosedür B, termoplastik malzemelerin erime debisini (MFR) ve erime hacim hızını (MVR) belirlemek için kullanılan otomatik olarak zamanlanmış bir ölçümdür. Prosedür B ile yapılan MFR ölçümleri g/10 dakika içinde raporlanır. MVR ölçümleri kübik santimetre/on dakika (cm) cinsinden rapor edilir3/10 dk). Prosedür B ölçümleri, belirli bir süre boyunca kalıptan ekstrüde edilen malzeme hacminin belirlenmesine dayanır. Hacim, sonucun malzemenin eriyik yoğunluk değeriyle çarpıldığı bir kütle ölçümüne dönüştürülür. B prosedürü genellikle 0,50 ila 1500 g/10 dk arasında erime akış hızlarına sahip malzemelerle kullanılır.

Prosedür C, poliolefin malzemelerin erime akış hızını (MFR) belirlemek için kullanılan otomatik olarak zamanlanmış bir ölçümdür. Genellikle 75 g/10 dakikadan büyük eriyik akış hızlarına sahip numunelerde B Prosedürüne alternatif olarak kullanılır. Test prosedürü B Prosedürüne benzer, ancak C Prosedürü ile elde edilen sonuçların B Prosedürü ile üretilen sonuçların yarısı olduğu varsayılmayacaktır.

Prosedür D, genellikle "Akış Hızı Oranı" (FRR) testi olarak adlandırılan çok ağırlıklı bir testtir. D prosedürü, MFR belirlemelerinin bir malzeme yükünde iki veya üç farklı test yükü (test sırasında yükü artırma veya azaltma) kullanılarak yapılmasına izin vermek için tasarlanmıştır. FRR, daha yüksek test yükünde MFR'nin daha düşük test yükünde MFR'ye bölünmesiyle elde edilen boyutsuz bir sayıdır. Çok ağırlıklı testlerden elde edilen sonuçlar, Prosedür A veya Prosedür B'den elde edilen sonuçlarla doğrudan karşılaştırılamaz.

Eriyik akış hızları 0,15'ten az veya 900 g/10 dakikadan büyük polimerler bu test yöntemindeki prosedürler tarafından test edilebilir; ancak hassas veriler geliştirilmemiştir. Eriyik yoğunluğu, erimiş durumdaki malzemenin yoğunluğudur. Malzemenin standart yoğunluk değeri ile karıştırılmamalıdır.

Bu standart, kullanımıyla ilgili güvenlik endişelerini (varsa) ele almak için değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını belirlemek ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM D1238 Ekstrüzyon Plastometresi ile Termoplastiklerin Eriyik Akış Hızları için Standart Test Yöntemi kapsamında test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp