ASTM D1434 Plastik Film ve Saclamanın Gaz Geçirgenlik Özelliklerini Belirlemek için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D1434 Plastik Film ve Saclamanın Gaz Geçirgenlik Özelliklerini Belirlemek için Standart Test Yöntemi

ASTM D1434 testi, bir gazın plastikler aracılığıyla film, kaplama, laminat ve plastik kaplı kağıtlar veya kumaşlar şeklinde sabit durum iletim oranının tahminini kapsar. Bu test yöntemi, gaz iletim hızı (GTR), geçirgenlik ve homojen malzemeler durumunda geçirgenliğin belirlenmesini sağlar.

ASTM D1434 Plastik Film ve Saclamanın Gaz Geçirgenlik Özelliklerini Belirlemek için Standart Test Yöntemi

Bu ölçümler, tek saf gazların film ve kaplama yoluyla gaz iletimi için yarı saydam tahminler verir. Ölçülen değerlerin paketlenmiş içerik koruması gibi herhangi bir kullanımla korelasyonu deneyimle belirlenmelidir. Testler % 0 nem değişimleri ile gaz kullanılarak çalıştırılır.

Gaz iletim hızı, nem içeriği, plastikleştirici içeriği ve nonhomogeneities gibi bu testlerde özel olarak sağlanmayan koşullardan etkilenir. Bu testler, ambalaj uygulamalarında yer alabilecek contaların test edilmesi için herhangi bir hüküm içermez.

Detaylandırma testleri, bu prosedürlerle ölçülen geçirgenliklerin, kullanılan prosedüre ve testi gerçekleştiren laboratuvara güçlü bir bağımlılık gösterdiğini ortaya koydu. Diğer yöntemlerle anlaşma bazen zayıftır ve maddi olarak bağımlı olabilir.

Test edilen malzemeler genellikle laboratuvarlar arası hassasiyeti etkiler. Bu varyasyonların nedenleri şu anda bilinmemektedir. Alıcı ve satıcının her ikisi de aynı miktarı karşılıklı olarak kararlaştırılan bir hassasiyet seviyesine ölçtüklerini tespit etmedikçe bu yöntemin hakem amaçlı kullanılmaması önerilmektedir.

ASTM D1434 iki test prosedürünü kapsar:

  • Prosedür M-Manometrik,
  • Prosedür V-Volumetrik.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka ölçü birimi dahil değil.

Bu standart, kullanımıyla ilgili varsa tüm güvenlik endişelerini ele almak için değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını belirlemek ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM D1434 Plastik Film ve Saclamanın Gaz Geçirgenlik Özelliklerini Belirlemek için Standart Test Yöntemi kapsamında test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp