ASTM D149 Ticari Güç Frekanslarında Katı Elektrik Yalıtım Malzemelerinin Dielektrik Bozulma Gerilimi ve Dielektrik Mukavemeti için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D149 Ticari Güç Frekanslarında Katı Elektrik Yalıtım Malzemelerinin Dielektrik Bozulma Gerilimi ve Dielektrik Mukavemeti için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM D149 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D149 standardı, belirli koşullar altında ticari güç frekanslarında katı yalıtım malzemelerinin dielektrik dayanımının belirlenmesine yönelik prosedürleri kapsar.

ASTM D149 Ticari Güç Frekanslarında Katı Elektrik Yalıtım Malzemelerinin Dielektrik Bozulma Gerilimi ve Dielektrik Mukavemeti için Standart Test Yöntemi

Dielektrik Dayanım, bir malzemenin yalıtkan olarak elektriksel gücünün bir ölçüsüdür. Dielektrik dayanım, malzemede bir dielektrik bozulma meydana getirmek için gereken maksimum voltaj olarak tanımlanır ve birim kalınlık başına Volt olarak ifade edilir. Daha yüksek bir dielektrik mukavemeti, daha iyi bir yalıtkan kalitesini temsil eder.

Bir yalıtkanın dielektrik gücünü belirlemek için kullanılabilecek üç temel prosedür vardır. Bu prosedürler, kısa zaman yöntemi, yavaş artış hızı yöntemi ve adım adım yöntemdir. Bu üç yöntemin her biri, havada veya yağda iki elektrot arasına yerleştirilen test numunesinden oluşan aynı temel kuruluma sahiptir.

Aksi belirtilmedikçe testler 60 Hz'de yapılacaktır. Ancak bu test yöntemi, 25 ila 800 Hz arasındaki herhangi bir frekansta kullanıma uygundur. 800 Hz'nin üzerindeki frekanslarda, dielektrik ısıtma potansiyel bir problemdir.

Bu test yönteminin, herhangi bir ASTM standardı veya bu test yöntemine atıfta bulunan diğer belgelerle birlikte kullanılması amaçlanmıştır. Bu belgeye yapılan referanslar, kullanılacak belirli seçenekleri belirtmelidir.

En yaygın test olan kısa süreli yöntem için, voltaj iki elektrot boyunca uygulanır ve eşit bir oranda sıfırdan dielektrik bozulmaya yükseltilir. Arıza, bir elektrik yanması numuneyi deldiğinde veya numunede bozunma meydana geldiğinde meydana gelir. Voltaj yükselme hızı, örneğin dielektrik bozulmaya ulaşması için geçen süre ile belirlenir.

Yavaş artış hızı yöntemi, kısa süre yöntemiyle belirlenen arıza geriliminin %50'sinde başlar ve tek tip bir oranda artırılır. Adım adım yöntem, kısa süreli testin %50'sinde başlar, ardından arızaya kadar belirli bir süre boyunca voltaj eşit artışlarla artırılır. Test bazen elektrottan zemine ark oluşmasını önlemek için yağda gerçekleştirilir.

Çeşitli sıcaklıklarda ve herhangi bir uygun gaz veya sıvı çevreleyen ortamda kullanıma uygundur. Bu test yöntemi, test koşulları altında akışkan olan malzemelerin dielektrik dayanımını ölçmek için tasarlanmamıştır. Bu test yöntemi, içsel dielektrik gücü, doğrudan voltajlı dielektrik gücü veya elektriksel stres altında termal arızanın belirlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Bu test yöntemi, en yaygın olarak, bir test numunesinin (delinme) kalınlığı boyunca dielektrik bozulma voltajını belirlemek için kullanılır. Ayrıca katı bir numune ile gaz veya sıvı çevreleyen ortam (flashover) arasındaki arayüz boyunca dielektrik arıza voltajını belirlemek için kullanıma uygundur. Talimatların eklenmesiyle , bu test yöntemi, kanıt testi için kullanıma da uygundur.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, ticari güç frekanslarında katı elektrik yalıtım malzemelerinin dielektrik bozulma gerilimi ve dielektrik mukavemeti için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM D149 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp