ASTM D149 Testi

ASTM Testleri

ASTM D149 Testi

Dielektrik Arıza Gerilimi ve Dielektrik Dayanımı

Ticari Güç Frekanslarında Katı Elektrik Yalıtım Malzemelerinin Dielektrik Kırılma Gerilimi ve Dielektrik Mukavemeti için Standart Test Yöntemi

ASTM D149 Testi

Bu test yöntemi, katı yalıtım malzemelerinin ticari güç frekanslarında, belirtilen koşullar altında dielektrik dayanımının belirlenmesi için prosedürleri kapsar. Aksi belirtilmedikçe, testler 60 Hz 'de yapılacaktır. Bununla birlikte, bu test yöntemi 25 ila 800 Hz arasındaki herhangi bir frekansta kullanım için uygundur.

800 Hz üzerindeki frekanslarda, dielektrik ısıtma potansiyel bir sorundur. Bu test yönteminin, herhangi bir ASTM standardı veya bu test yöntemini ifade eden başka bir belge ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır. Bu belgeye yapılan atıfların, kullanılacak belirli seçenekleri belirtmesi gerekir.

Çeşitli sıcaklıklarda ve uygun herhangi bir gaz veya sıvı çevreleyen ortamda kullanım için uygundur. Bu test yöntemi, test koşulları altında akışkan olan malzemelerin dielektrik dayanımını ölçmek için tasarlanmamıştır. Bu test yöntemi, elektriksel stres altında içsel dielektrik dayanım, doğrudan voltaj dielektrik dayanım veya termal arızanın belirlenmesinde kullanım için tasarlanmamıştır.

Bu test yöntemi en yaygın olarak bir test numunesinin (delinme) kalınlığı boyunca dielektrik bozulma voltajını belirlemek için kullanılır. Ayrıca katı bir numune ile gaz veya sıvı çevreleyen bir ortam (flashover) arasındaki arayüz boyunca dielektrik bozulma voltajını belirlemek için de uygundur. Bu test yöntemi IEC Yayını 243-1 'e benzer.

Bu yöntemdeki tüm prosedürler IEC 243-1 'de yer almaktadır. Bu yöntem ile IEC 243-1 arasındaki farklar büyük ölçüde editördür.

Not: Yukarıdaki bilgiler doğrudan ASTM D149 'da yayınlanan test yöntemi Kapsamından alınmıştır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.