ASTM D1505 Testi

ASTM Testleri

ASTM D1505 Testi

Yoğunluk - Gradient Tekniği ile Plastiklerin Yoğunluğu için Standart Test Yöntemi veya ASTM D1505 test yöntemi, katı plastiklerin yoğunluğunun belirlenmesini kapsar.

ASTM D1505 Testi

ASTM D1505 yöntemi, bilinen yoğunluk standartlarıyla karşılaştırıldığında, bir yoğunluk gradyanı sergileyen bir sıvı kolonunda bir test numunesinin batma seviyesinin gözlemlenmesine dayanır.

ASTM D1505, biri test edilecek malzemenin yoğunluğundan daha büyük ve biri daha az olacak şekilde iki çözeltiyle yüklenen dereceli bir cam kolon kullanır. Sıvılar, özel bir şarj sistemi kullanılarak her birinin değişen miktarları yavaş yavaş eklenerek kolona doldurulur. Kolonun altındaki sıvının yoğunluğu daha fazladır ve kolon dolduruldukça yoğunluk, kolonun üst kısmı yalnızca daha hafif yoğunluklu sıvıyı içerene kadar azalır. 

Yoğunluk gradyanı, kolonun uzunluğu boyunca üniform olacaktır. Bir yükleme sepeti kullanılarak numuneler ile birlikte, bilinen, ancak değişen yoğunluktaki standart cam küreler sütuna sokulur. Bu sepet, cam küreleri ve numuneleri göreceli yoğunluklarına göre dağıtan yoğunluk gradyanını bozmadan kolondan yavaşça indirilir. Referans noktaları olarak cam küreler kullanılarak, numunelerin nötr olarak yüzer olduğu konumlardaki yoğunluk interpolasyon ile hesaplanır. ASTM D 1505, muhtemelen en hassas olanıdır, ancak aynı zamanda en özenlidir. Beş ondalık basamağa kadar değerler elde edilir. Bu yöntem, uygun yoğun sıvılar seçilebiliyorsa, yüksek yoğunluklu malzemelere genişletilebilir.

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, ASTM D1505 testi kapsamında kesin ve hızlı sonuçlar almanıza yardımcı olur.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp