ASTM D1619 Karbon Siyahı için Standart Test Yöntemleri - Kükürt İçeriğinin Belirlenmesi

ASTM Testleri

ASTM D1619 Karbon Siyahı için Standart Test Yöntemleri - Kükürt İçeriğinin Belirlenmesi

ASTM D1619 testi, karbon siyahının kükürt içeriğinin belirlenmesini kapsar. Bir karbon siyahının toplam kükürt içeriği, analitik verilerden bir kauçuk bileşiminin yeniden oluşturulmasına yönelik hesaplamalarda faydalıdır.

ASTM D1619 Karbon Siyahı için Standart Test Yöntemleri - Kükürt İçeriğinin Belirlenmesi

ASTM D1619 testi iki test yöntemini kapsar:

  • Yöntem A: Kızılötesi Soğurma Algılama Prosedürleri ile Yüksek Sıcaklıkta Yanma
  • Yöntem B: X-Işını Floresan

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka hiçbir ölçü birimi dahil edilmemiştir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Reaktiflerin Saflığı: Tüm testlerde reaktif sınıfı kimyasallar kullanılacaktır. Aksi belirtilmedikçe, tüm reaktiflerin, söz konusu spesifikasyonların mevcut olduğu durumlarda, American Chemical Society'nin Analitik Reaktifleri Komitesi'nin spesifikasyonlarına uyması amaçlanmaktadır. 6 Reaktifin ilk olarak doğru olduğunun belirlenmesi şartıyla, diğer dereceler de kullanılabilir. Belirlemenin doğruluğunu
azaltmadan kullanımına izin verecek kadar yüksek saflıkta olmalıdır.

Su Saflığı: Aksi belirtilmedikçe, suya yapılan atıflar, Spesifikasyon D 1193'e uygun reaktif su olarak anlaşılmalıdır.

ASTM D1619 Test Prosedürü

Numune, sülfürü oksitlemek için bir oksijen akımı içinde minimum 1350°C çalışma sıcaklığında bir tüp fırında yakılır. Nem ve partiküller, susuz magnezyum perklorat ile doldurulmuş kapanlar vasıtasıyla gazdan uzaklaştırılır. Gaz akımı, kükürt dioksitin bir kızılötesi (IR) absorpsiyon detektörü tarafından ölçüldüğü bir hücreden geçirilir. Kükürt dioksit, IR enerjisini IR spektrumu içinde kesin bir dalga boyunda emer. Gaz, IR enerjisinin iletildiği hücre gövdesinden geçerken enerji emilir. Böylece dedektörde
daha az enerji alınır.

Diğer tüm IR enerjisi, hassas bir dalga boyu filtresi ile dedektöre ulaşmaktan elimine edilir. Bu nedenle, IR enerjisinin absorpsiyonu yalnızca konsantrasyonu dedektördeki enerjideki değişimle orantılı olan kükürt dioksite atfedilebilir. Bir hücre hem referans hem de ölçüm odası olarak kullanılır.

Kükürt olarak toplam kükürt dioksit sürekli olarak tespit edilir. Bu nedenle, cihaz tarafından kalibre edilmelidir. Bu test yöntemi, ticari olarak temin edilebilen önceki işlemleri gerçekleştirmek için donatılmış kükürt analizörleri otomatik olarak ve standart referans kullanılarak kalibre edilmelidir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM D1619 Karbon Siyahı için Standart Test Yöntemleri - Kükürt İçeriğinin Belirlenmesi kapsamında test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp