ASTM D1662 Kesme Yağlarında Aktif Kükürt İçin Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D1662 Kesme Yağlarında Aktif Kükürt İçin Standart Test Yöntemi

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM D1662, standardında, kesme yağlarında aktif kükürt miktarını belirlemeye yönelik bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu test yöntemi, hem doğal hem de ilave kükürt içeren kesme sıvılarında 150 derece sıcaklıkta bakır tozu ile reaktif kükürt için geçerlidir. Bu şekilde belirlenen aktif sülfür içeriğinin kesme sıvısının saha performansı ile nasıl ilişkili olabileceği Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu alt komiteleri tarafından belirlenmemiştir. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: ASTM D1662-19 Kesme yağlarında aktif kükürt için standart test yöntemi.

ASTM D1662 Kesme Yağlarında Aktif Kükürt İçin Standart Test Yöntemi

Bu standartta yer alan test yöntemi, test sıcaklığında katı yağlama yardımcıları oluşturmak için metal yüzeylerle reaksiyona girecek mevcut kükürt miktarını ölçmektedir. Reaksiyon hızları metal tipine, sıcaklığa ve zamana bağlı olarak değişmektedir.

Bu arada sunulan test yöntemi, kullanıma yönelik güvenlik endişeleri varsa, bunların hepsini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek, tamamen bu standardı uygulayan kişilerin sorumluluğundadır.

Çelik ve benzeri malzemelerin işlenmesinde kullanılan kesme yağları, yağda aktif bir kükürt bileşiği gerektirir. Aktif bir kükürt bileşiği, çeliğin kaynak sıcaklığından daha düşük bir sıcaklıkta, ikisinin birlikte kaynak yapmasını önlemek için alet ve çalışma yüzeyinde demir sülfür oluşturan bir bileşiktir. Bileşik yağlayıcının bu kaynak önleyici özelliği, özellikle yumuşak metallerde, derin kesimlerde ve düşük kesme hızlarında çalışırken gerekli olmaktadır. Daha sert metaller için, kaynak önleyici özelliklere ihtiyaç bulunmaktadır, ancak bu hem soğutma hem de yük taşıma özelliklerine sahip olan sülfürlenmiş veya klorlu yağlar ve mumlar gibi aşırı basınç katkı maddeleri için gereklidir. Ayrıca, kesici takımın kenarını veya ucunu aşındıracak çok fazla demir sülfit oluşumu da bu şekilde önlenmektedir.

Yağlı yağlar, iş parçasını mineral yağa göre daha fazla soğutur, bu nedenle genellikle kaynak önleyici özelliklere sahip olmadıkları için ve aşırı basınç nitelikleri olmadan kaynak önleyici özellikler göstermedikleri için, kesme sıvılarında daha az uygulanır.

Sülfür, birçok aşırı basınç yağında ve metal işleme sıvısında bir aşırı basınç katkısı olarak kullanılır. Kullanılan iki tür kükürt bileşiği vardır: aktif ve inaktif kükürt. Bunlar arasındaki temel fark şudur: aktif katkı maddeleri, sülfür içeren katkı maddesi, yüzeyle çok daha düşük sıcaklıklarda reaksiyona girer, buna karşılık aktif olmayan bileşikler yalnızca çok daha yüksek sıcaklıklarda reaksiyona girer.

Aktif katkı maddeleri daha yüksek reaktivite avantajlarına sahiptir ve bu nedenle özellikle daha düşük sıcaklıklarda daha iyi sürtünme önleyici koruma sağlar.

Aktif kükürt katkı maddesi miktarı, önce uygun bir ASTM test yöntemi (örneğin ASTM D1662 test yöntemi) kullanılarak toplam kükürt içeriğinin belirlenmesi, ardından aktif kükürdün bakır tozu ile reaksiyona sokulması ve bakır sülfatın süzülerek çıkarılması ve tekrar kalan toplam kükürdün ölçülmesiyle ölçülmektedir.

ASTM D1662 standardında açıklanan test yöntemi ile, metal işleme süreçleri sırasında sürtünme azaltılır ve fazla ısı emilir. Burada yer alan kükürt aktif veya inaktif olabilir. Aktif sülfür, genelde sülfürize edilmiş yağ, ağır işleme operasyonlarında veya paslanmaz çelik ve sert alaşımları içeren proseslerde kullanılan sıvılar için yüksek basınç özellikleri sağlar. Bu test yöntemi, yağlama yağlarındaki aktif kükürt yüzdesini belirler.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere ASTM D1662 standardı kapsamında kesme yağlarında aktif kükürt için standart test hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp