ASTM D217 Yağlama Gresinin Koni Penetrasyonuna Yönelik Standart Test Yöntemleri

ASTM Testleri

ASTM D217 Yağlama Gresinin Koni Penetrasyonuna Yönelik Standart Test Yöntemleri

EUROLAB laboratuvar ASTM D217 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D217 standardı, belirli boyutlarda, kütlede ve bitişte bir koninin nüfuz etmesiyle yağlama greslerinin kıvamını ölçmek için dört prosedürü kapsar. Penetrasyon milimetrenin onda biri olarak ölçülür. Ulusal Yağlayıcı Gres Enstitüsü (NLGI)² gresleri, çalışılan penetrasyonla ölçülen kıvamlarına göre sınıflandırır.

ASTM D217 Yağlama Gresinin Koni Penetrasyonuna Yönelik Standart Test Yöntemleri

İşlenmemiş, işlenmiş ve uzun süreli işlenmiş penetrasyon prosedürleri 85 ile 475 arasında penetrasyona sahip greslere, yani NLGI 6 ile NLGI 000 arasında tutarlılık numaralarına sahip greslere uygulanabilir. Blok penetrasyon prosedürü, şeklini korumak için yeterince sert olan greslere uygulanabilir. Bu tür gresler genellikle milimetrenin seksen beş onda birinin altına nüfuz eder.

İşlenmemiş penetrasyonlar, genellikle kullanılan greslerin tutarlılığını, işlenmiş penetrasyonlar kadar etkili bir şekilde temsil etmez. İkincisi genellikle yağlama greslerinin incelenmesi için tercih edilir. Dört prosedürün hiçbiri, petrolatumların kıvamının penetrasyon yoluyla ölçülmesi için uygun görülmemektedir. Bu tür ürünler için Test Yöntemi D937 kullanılmalıdır.

Bu test yöntemlerinde açıklanan ekipmanın boyutları, geçerli olduğunda kabul edilebilir alternatifler olarak eşdeğer emperyal birimlerle birincil ölçü birimi olarak SI birimlerinde verilmiştir. Eşdeğer SI dönüşümlerinin bilinmediği durumlarda, açıklama için notlar eklenir. Sıcaklıklar ve diğer boyutlar tercih edilen SI birimlerinde verilmiştir; parantez içinde gösterilen değerler bilgi amaçlı verilmiştir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, yağlama gresinin koni penetrasyonuna yönelik standart test yöntemleri hizmetleri vermektedir. ASTM D217 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp