ASTM D2369 Kaplamaların Uçucu İçeriği için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D2369 Kaplamaların Uçucu İçeriği için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM D2369 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D2369 standardı, solvent bazlı ve su bazlı kaplamaların ağırlıkça yüzde uçucu içeriğinin belirlenmesi için bir prosedürü tanımlar. Test numuneleri 110 ± 5 ° C'de 60 dakika ısıtılır.

ASTM D2369 Kaplamaların Uçucu İçeriği için Standart Test Yöntemi

Bu döngüsel deneme çalışmalarında kullanılan kaplamalar, havada kurutulmuş, havada kurutulmuş oksitleyici, ısıyla sertleştirilmiş fırınlama sistemlerini temsil ediyordu ve ayrıca çok bileşenli boya sistemlerini içeriyordu. 110 ± 5 ° C'de altmış dakika, hem solvent bazlı hem de su bazlı kaplamalarla elde edilen kesinliğe dayanan genel amaçlı bir test yöntemidir.

Bu test yöntemi, bir veya daha fazla parçanın, ortam koşullarında, çoklu paket sisteminin başka bir bileşeni ile kimyasal bir reaksiyon meydana gelene kadar uçucu olan sıvı ortak aktif maddeler içerebildiği kaplamalar için uygundur.

Komite D01, çok bileşenli boya sistemlerinin uçucuları üzerinde sürekli deneme çalışmaları yürütmüştür. Prosedürdeki tek değişiklik, tartılan bileşenleri doğru oranlarda önceden karıştırmak ve numuneleri fırına yerleştirmeden önce 1 saat oda sıcaklığında beklemeye bırakmaktır.

VOC testi, genellikle kaplamalarda ve boyada uçucu organik bileşik bulmak için ASTM D2369 test standartlarının kullanılmasını içerecektir. VOC testi, solventle indirgenebilir ve suyla indirgenebilir kaplamaların uçucu içerik yüzdesinin ağırlıkça belirlenmesi için bir prosedürü tanımlar.

Uçucu olmayan ters değer, katı madde içeriğinin ağırlık yüzdesini belirlemek için kullanılır. Bu bilgi, boya üreticisi, boya kullanıcısı ve çevre çıkarları için kaplamalardan yayılan uçucuların belirlenmesi için faydalıdır. Toplam Uçucu Maddelerin Analizi için EPA Yöntemi 24, ASTM D2369'a eşdeğerdir.

Bu test yöntemi, tüm kaplama türleri için geçerli olmayabilir. Diğer prosedürler, üretici ve kullanıcı arasında karşılıklı anlaşma ile değiştirilebilir. Isıtma sırasında numunede olağandışı bozunma veya bozunma meydana gelirse, kaplamayı pratikte kürlemek için kullanılan gerçek süre ve sıcaklık, üretici ve Kullanıcı. US EPA Referans Yöntemi 24 , kaplamalar için 1 saat boyunca 110 + 5 C°'yi belirtir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, kaplamaların uçucu içeriği için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM D2369 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp