ASTM D2487 Mühendislik Amaçlı Zeminlerin Sınıflandırılması için Standart Uygulama Testi

ASTM Testleri

ASTM D2487 Mühendislik Amaçlı Zeminlerin Sınıflandırılması için Standart Uygulama Testi

Bu standart, herhangi bir coğrafi bölgeden toprakları, parçacık boyutu özelliklerini, likit limiti ve plastisite indeksini belirlemek için öngörülen laboratuvar testlerinin sonuçlarını temsil eden kategorilere ayırır.

ASTM D2487 Mühendislik Amaçlı Zeminlerin Sınıflandırılması için Standart Uygulama Testi

Bu uygulama, mühendislik amaçları için mineral ve organo-mineral toprakların, partikül boyutu özelliklerinin, likit limitin ve plastisite indeksinin laboratuvar belirlemesine dayalı olarak sınıflandırılmasına yönelik bir sistemi tanımlar ve kesin sınıflandırma gerektiğinde kullanılacaktır.

Sınıflandırma sisteminin ilk seviyesi, zeminleri tane boyutlarına göre iki geniş gruba ayırır: iri taneli zeminler ve ince taneli zeminler. İri daneli zeminler, maksimum partikül boyutlarına göre ayrıca sınıflandırılırken, ince daneli zeminler plastisite ve sıkıştırılabilirlik özelliklerine göre sınıflandırılır.

Sınıflandırma sisteminin ikinci seviyesi, her gruptaki toprak türleri hakkında ek ayrıntılar sağlar. Örneğin, iri taneli topraklar ayrıca çakıl, kum veya her ikisinin bir kombinasyonu olarak sınıflandırılırken, ince taneli topraklar organik veya inorganik olarak sınıflandırılır.

Genel olarak ASTM D2487, toprakları fiziksel özelliklerine göre sınıflandırmak için standartlaştırılmış bir yöntem sağlar. Bu standart, iletişimi kolaylaştırmak ve zemin karakterizasyonu ve sınıflandırmasında tutarlılığı sağlamak için jeoteknik mühendisliği ve zemin biliminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

EUROLAB, üreticilere ASTM D2487 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipler ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp