ASTM D3039 Polimer ve Kompozit Çekme Testleri

ASTM Testleri

ASTM D3039 Polimer ve Kompozit Çekme Testleri

EUROLAB Laboratuvar endüstriyel test hizmetleri kapsamında müşterilerine ASTM D3039 Polimer Matrisli Kompozit Malzemelerin Çekme Özellikleri için Standart Test hizmetleri vermektedir.

ASTM D3039 Polimer ve Kompozit Çekme Testleri

ASTM D3039 çekme testi, bir polimer kompozit numuneyi kırmak için gereken kuvveti ve numunenin o kırılma noktasına kadar ne kadar uzadığını veya uzadığını ölçmek için kullanılır. Çekme testleri, çekme modülünü belirlemek için kullanılan bir gerilim-gerinim diyagramı üretir. Veriler genellikle bir malzemeyi belirtmek, uygulama kuvvetine dayanacak parçaları tasarlamak ve malzemelerin kalite kontrol kontrolü olarak kullanılır. Birçok malzemenin fiziksel özellikleri ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebildiğinden, bazen malzemelerin amaçlanan son kullanım ortamını simüle eden sıcaklıklarda test edilmesi uygun olur.

ASTM D3039 Test prosedürü:
Numuneler, bir Evrensel Test Makinesinin tutamaçlarına belirli bir tutuş mesafesinde yerleştirilir ve arızalanana kadar çekilir. ASTM D3039 için test hızı, malzeme spesifikasyonu veya arıza süresi (1 ila 10 dakika) ile belirlenebilir. Standart test numuneleri için tipik bir test hızı 2 mm/dak'dır (0,05 inç/dak). Uzama ve çekme modülünü belirlemek için bir ekstansometre veya gerinim ölçer kullanılır. Takviye ve tipine bağlı olarak, birden fazla oryantasyonda test gerekli olabilir.

ASTM D3039 Yükseltilmiş veya azaltılmış sıcaklık test prosedürü:
Evrensel Test Makinesine bir termal oda monte edilmiştir. Hazne, Üniversal Test Cihazının tabanından ve çapraz kafasından gelen test bağlantılarının haznenin üstünden ve altından geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Odanın içine standart test armatürleri takılır ve test, ortam sıcaklığında olduğu gibi kontrollü termal ortam içinde yapılır. Bölme, yüksek sıcaklıklar için dahili elektrikli ısıtıcılara sahiptir ve düşük sıcaklıklar için soğutucu olarak harici karbondioksit gazı veya sıvı nitrojen kullanır.

ASTM D3039 Numune boyutu:
ASTM D3039 için en yaygın numune, 25 mm (1 inç) genişliğinde ve 250 mm (10 mm) uzunluğunda sabit bir dikdörtgen kesittir. Kavrama hasarını önlemek için numunenin uçlarına isteğe bağlı tırnaklar yapıştırılabilir.Bu test yöntemi, malzeme özellikleri, araştırma ve geliştirme, kalite güvencesi ve yapısal tasarım ve analiz için çekme özelliği verileri üretmek üzere tasarlanmıştır. Çekme tepkisini etkileyen ve bu nedenle rapor edilmesi gereken faktörler şunları içerir: malzeme, malzeme hazırlama ve yerleştirme yöntemleri, numune istifleme sırası, numune hazırlama, numune koşullandırma, test ortamı, numune hizalama ve kavrama, test hızı, zaman sıcaklık, boşluk içeriği ve hacim yüzdesi takviyesinde. Bu test yönteminden elde edilebilecek test yönündeki özellikler aşağıdakileri içerir:

 1. Çekme mukavemeti (MPa veya PSI)
 2. Gerilme kirişi elastisite modülü (MPA veya PSI)
 3. Çekme gerilmesi (%)
 4. Poisson oranı (Talep Üzerine)
 5. Geçiş Gerilimi (%) (Talep Üzerine)

ASTM D3039 Test standardı aşağıdaki ASTM standardları ile de ilişkilidir.

 • ASTM D792 Yer Değiştirme ile Plastiklerin Yoğunluğu ve Özgül Ağırlığı (Bağıl Yoğunluk) için Test Yöntemleri
 • ASTM D883 Plastiklerle İlgili Terminoloji
 • ASTM D2584 Kürlenmiş Takviyeli Reçinelerin Tutuşma Kaybı için Test Yöntemi
 • ASTM D2734 Takviyeli Plastiklerin Boş İçeriği için Test Yöntemleri
 • ASTM D3171 Kompozit Malzemelerin Bileşen İçeriği için Test Yöntemleri
 • ASTM D3878 Kompozit Malzemeler İçin Terminoloji
 • ASTM D5229/D5229M Polimer Matrisli Kompozit Malzemelerin Nem Emme Özellikleri ve Denge Şartlandırması için Test Yöntemi
 • ASTM E177 ASTM Test Yöntemlerinde Kesinlik ve Önyargı Terimlerinin Kullanımına İlişkin Uygulama
 • ASTM E251 Metalik Bağlanmış Direnç Gerinim Göstergelerinin Performans Özellikleri için Test Yöntemleri
 • ASTM E456 Kalite ve İstatistikle İlgili Terminoloji
 • ASTM E1012 Çekme ve Basma Eksenel Kuvvet Uygulaması Altında Test Çerçevesi ve Numune Hizalamasının Doğrulanması için Uygulama
 • ASTM E6 Mekanik Test Yöntemlerine İlişkin Terminoloji
 • ASTM E83 Ekstansometre Sistemlerinin Doğrulanması ve Sınıflandırılması Uygulaması

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp