ASTM D3079 Kuru Ürünler için Esnek Isı Yalıtımlı Paketlerin Su Buharı İletimi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D3079 Kuru Ürünler için Esnek Isı Yalıtımlı Paketlerin Su Buharı İletimi için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM D3079 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D3079 standardı, belirli maruz kalma koşulları altında esnek ısıyla kapatılmış paketler için su buharı iletim miktarının belirlenmesini kapsar. Bu test yönteminden önce yeterli ısı yalıtım verimliliği belirlenmelidir.

ASTM D3079 Kuru Ürünler için Esnek Isı Yalıtımlı Paketlerin Su Buharı İletimi için Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi, paketin su buharı bariyer özelliklerini belirler. Uygun önlemler ve geçmiş deneyimlerle, istenen ürün raf ömrünü sağlamak için gereken uygun ambalaj malzemelerinin seçimine yardımcı olmak için tekrarlanabilir sonuçlar elde edilebilir. Bu test yöntemi, bir performans spesifikasyonu oluşturmak için kullanılabilir.

Piyasada, filmlerin su buharı iletimini, Test Yöntemleri D3079 ve E96'da açıklanan yöntemlerden daha kolay ve hızlı bir şekilde ölçmeyi amaçlayan araçlar vardır . Esasen ASTM yöntemlerinde olduğu gibi aynı tür testleri yürütürler, ancak bunu araçsal olarak yaparlar. Ancak, bu tür cihazlarla yapılan ölçümlerden elde edilen sonuçları bu ASTM yöntemleriyle hassasiyet ve doğruluk açısından karşılaştıran hiçbir yan yana test yapılmadığı görülmektedir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, kuru ürünler için esnek ısı yalıtımlı paketlerin su buharı iletimi için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM D3079 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp