ASTM D3101 Testi

ASTM Testleri

ASTM D3101 Testi

ASTM D3101 Dağıtım Paketlerinin Isı Yalıtım Performansı için Standart Test Yöntemi

ASTM D3101, bir paketteki ısı yalıtımının kalitesini belirlemeye yardımcı olur. Farklı sıcaklıklara maruz kaldığında içeriklerin termal kararlılığını test eder. Bu testle değerlendirilen paketler genellikle yüksek değerli, yüksek riskli malzemeler için kullanılır. Ayrıca, bir paketin dağıtım boyunca belirli bir sıcaklıkta ayarlanması gerektiğinde performans hakkında bilgi sağlar.

ASTM D3101 Testi

Testin sonuçlarını etkileyebilecek enerji kaynağı, içindekiler, dış ambalaj vb. gibi birçok faktör vardır. Bu nedenle, gerçek paketi test için kullanmaya çalışmak önemlidir. Simülasyon paketleri tercih edilmez.

En az üç numune test edilmelidir. Test örneği üretimde kullanılanlar olmalıdır. Ancak, spesifikasyonları gerçek pakete yakınsa deneysel ambalaj tasarımları (veya prototipler) kullanılabilir. Test için, paket genellikle olduğu gibi kapatılmalı ve mühürlenmelidir. Tüm ambalajlar testten önce en az 24 saat şartlandırılmalıdır. Ön koşullandırma, tüm test prosedürleri için bir gereklilik değildir.

ASTM D3103 için gerekli koşullar ve aparatlar:

  • Dış atmosferin sıcaklık profili
  • Alan verisi zaman-sıcaklık profili
  • Düzenleme gereksinimleri
  • Sözleşme gereklilikleri
  • Sabit sıcaklık
  • Test odası
  • Test odası kontrolörü
  • Tek veya çok kanallı veri toplama ünitesi (DAU)
  • Kalibrasyon Referans Standardı
  • Sabit Sıcaklık Banyosu

Teste başlamak için sensörler kalibre edilmelidir. Sensörlerin doğru çalıştığından ve doğru bilgi verdiğinden emin olmak için sensörleri sabit bir sıcaklık banyosuna yerleştirin. Mümkünse, sensörler şartlandırmadan önce doğrudan paketin üzerine veya içine yerleştirilmelidir. Ardından, paketi önceden belirlenmiş standartlara göre koşullandırın. Sensörler ile doğrudan temas edebilecek soğutma ve ısıtma elemanları kullanılıyorsa (örn: kuru buz) ve sensörler paketin dışındaysa, doğrudan teması önlemek için ambalajın üstü örtülmelidir. Paket (ler) daha sonra istenen atmosfere ayarlanmış bir çevre odasına yerleştirilmelidir. Paketin herhangi bir duvara veya odanın tabanına dokunmaması önemlidir.

Birden fazla paket test ediliyorsa, bunlar en az 6 inç mesafe ile ayrılmalıdır. Sevkiyat boyunca olacakları yönde yerleştirilmelidirler. Verilerin doğruluğu için toplanması ve doğrulanması gerekir. Hassasiyetle çalıştıklarından emin olmak için test boyunca sensörleri tekrar kontrol etmek önemlidir. Veriler raporlama için kaydedilmelidir.

Tüm bunların sonucunda test laboratuvarı bir rapor hazırlayacaktır. Rapor, test sırasında toplanan tüm ilgili bilgileri ve verileri içermeli ve ASTM D3103 'ün yönergelerini takip etmelidir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp