ASTM D3171 Kompozit Malzemelerin Bileşen İçeriği için Standart Test Yöntemleri

ASTM Testleri

ASTM D3171 Kompozit Malzemelerin Bileşen İçeriği için Standart Test Yöntemleri

EUROLAB laboratuvar ASTM D3171 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar.  Bu test yöntemleri, kompozit malzemelerin bileşen içeriğini iki yaklaşımdan biriyle belirler.

ASTM D3171 Kompozit Malzemelerin Bileşen İçeriği için Standart Test Yöntemleri

Test Yöntemi I, matrisi yedi prosedürden biriyle sindirme veya ateşleme yoluyla fiziksel olarak uzaklaştırır, takviyeyi esasen etkilenmeden bırakır ve böylece takviye veya matris içeriğinin (ağırlık veya hacim olarak) yanı sıra yüzde boşluk hacminin hesaplanmasına izin verir.

Test Yöntemi II, laminatın ölçülen kalınlığına dayalı olarak takviye veya matris içeriğini (ağırlık veya hacme göre) ve kürlenmiş kat kalınlığını hesaplar. Test Yöntemi II, boşluk hacminin ölçümü için geçerli değildir.

Bu test yöntemleri öncelikle iki parçalı kompozit malzeme sistemlerine yöneliktir. Bununla birlikte, her durumda tüm test sonuçları belirlenemese de, bu test yöntemlerini ikiden fazla bileşen içeren dolgulu malzeme sistemlerine genişletmek için özel hükümler yapılabilir.

İçerisindeki prosedürler, belirli polimer veya metal matris sınıfları için özellikle etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.

Yöntemi I, takviyenin esasen çürütme veya ateşleme ortamından etkilenmediğini varsayar. Takviyedeki küçük değişiklikler için sonuçların düzeltilmesi için bir prosedür dahildir. A'dan F'ye kadar olan prosedürler matrisin kimyasal olarak uzaklaştırılmasına dayanırken Prosedür G matrisi bir fırında ateşleyerek matrisi uzaklaştırır.

Yöntemi II, takviye malzemesi formunun fiber alan ağırlığının bilindiğini veya kabul edilebilir bir toleransla kontrol edildiğini varsayar. Boşlukların varlığı ölçülmez. Denklem 9 ve 10, hesaplamayı gerçekleştirmek için sıfır boşluk içeriği olduğunu varsayar.

SI birimlerinde verilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Parantez içinde belirtilen değerler bilgi amaçlıdır.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Bu uluslararası standart, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Önündeki Teknik Engeller (TBT) Komitesi tarafından yayınlanan uluslararası standartların, kılavuzların ve tavsiyelerin geliştirilmesine ilişkin ilkeler kararında belirlenen standardizasyona ilişkin uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun olarak geliştirilmiştir.

EUROLAB, üreticilere ASTM D3171 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp